Pirmā skolas diena 2015
08.09.2015.


1. septembris Madlienas vidusskolas kolektīvu, skolēnu vecākus un viesus sagaidīja ar rudenīgu dzestrumu un tuvojošos lietus noskaņu, taču tas nemazināja mūsu visu atkalredzēšanās prieku un labās apņemšanās mācību gada sākumā. Skolēniem pedagogiem, skolēnu vecākiem spēka, enerģijas un zinātkāres prieku vēlēja skolas direktors Edgars Viņķis, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, Ogres novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis un Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone.

Skolas gaitas šogad 1. klasē uzsāka 16 skolēni (klases audzinātāja Signe Kušnire), 3 skolēni Krapes filiālē (klases audzinātāja Judīte Hmeļņicka) un izglītību turpinās 10. klasē 11 skolēni (klases audzinātāja Rita Pučekaite).

IMGP0001

IMGP0004

IMGP0010

IMGP0028

IMGP0040

IMGP0085

Lai sekmīgs Jaunais mācību gads!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)