Pirmā skolas diena 2019
02.09.2019.


Zinību diena Madlienas vidusskolā norisinājās 2. septembrī rīta saules ieskautā brīvdabas estrādē „Ozolzīle”, kurā bija sapulcējušies gan lieli, gan mazi, lai kopīgi uzsāktu 2019./2020. mācību gada skolas gaitas. Pasākuma ieskaņā ar siltiem sveicieniem uzrunu teica skolotāja Zinta Saulīte. Skolēniem veiksmi jaunajā mācību gadā novēlēja skolas direktors Edgars Viņķis, mudinot jauniešus vairāk strādāt un izzināt pašiem, mazāk paļauties uz citu palīdzību. Laba vēlējumus teica Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja vietas izpildītājs Ojārs Aslēdziņš un skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone. Sveicienus pirmajā skolas dienā bija atvedis Latvijā populārais un labi pazīstamais dziedātājs Nikolajs Puzikovs, kurš iekustināja publiku un lika pasmaidīt ik mirkli, ko pavadīja uz skatuves.

Šogad mācības pirmajā klasē uzsāks 23 mazi, zinātkāri pirmklasnieki, kuri pirmajā dienā skolā jutās omulīgi, droši un priecīgi. Divpadsmitā klase – tie ir 14 jaunieši, kuri ar vasarā uzkrāto spēku ir gatavi mesties darbos, lai eksāmenos sasniegtu augstākos rezultātus. Lai jaunais mācību gads ir pieredzes bagāts, skaistās emocijās ievīts un jaunām zināšanām piepildīts gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolotājiem!

12. kl. skolniece Tince Mūrniece

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)