Pirmklasnieku viesošanās “Getliņos”
27.11.2019.


Atsaucoties uz SIA „Getliņi EKO” izsludināto konkursu “PRAKTISKĀ ATKRITUMU MĀKSLA”, 1.klases skolēni no korķīšiem izgatavoja matemātikas stundās izmantojamu modeli un ieguva 3.vietu. Balvā skolēni saņēma ” Getliņi EKO” piemiņas veltes, 50 eiro dāvanu karti un iespēju apmeklēt poligonu.

Konkursa noslēguma pasākums norisinājās 26. novembrī, kad visi devāmies uz Getliņiem, kur iepazināmies ar poligona vēsturi un procesiem šodien.

SIA „Getliņi EKO” ir uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs, kurā iegūtā siltumenerģija tiek izmantota SIA „Getliņi EKO” siltumnīcās, kur tiek audzēti Getliņu tomāti, gurķi un nokarenie ziedi.

Noslēgumā pasākuma organizatori bija sagatavojuši svētku galdu, kurā, protams, neiztrūka garšīgie tomātu un gurķu degustāciju.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)