Projekts: Eiropas Jaunais pilsonis

Prieks par 7. klases skolēnu sasniegto augsto novērtējumu projektā “Eiropas Jaunais pilsonis.”

Bet kā tad tas viss sākās?

Lai padarītu attālināto mācību procesu jēgpilnāku un interesantāku, janvāra mēnesī piedāvāju skolēniem iespēju piedalīties Latvijas Pilsoniskās alianses izsludinātajā projektu konkursā. Viss sākās ar interaktīvu nodarbību Zoom platformā, kurā, izmantojot spēli “Četri stūri,” diskusiju veidā jaunieši izglītojās par to, kā būt pilsoniski aktīviem, runāja līdzdalības formām, par Eiropas pilsoņa tiesībām, ES aktualitātēm. Projekta galvenais uzdevums bija veikt kādu pilsonisko aktivitāti.

Pēc izglītības programmas “Eiropas jaunais pilsonis” interaktīvās nodarbības izvērtējām vairākas idejas, kuras varētu īstenot, taču vienojāmies par aktivitāti, kuras rezultāts būtu ilgtspējīgs un noderīgs gan mums pašiem, gan Madlienas pagasta sabiedrībai.

Madlienas pagastā pie estrādes ir parka daļa ar veciem kokiem. Mums radās ideja šo parka daļu padarīt interesantu un pieejamu gan visiem Madlienas pagasta iedzīvotājiem, gan arī tūristiem, kuri dosies uz Latvijas pagastu ozolu birzi.

Galvenie izvirzītie uzdevumi:

 • Iesaistīt skolēnus projekta pieteikuma izstrādē un tā realizācijas procesā. (Iesniedzām projektu Ogres novada Domē, lai saņemtu finansējumu savu “Napaleona” plānu realizēšanai. Pacietīgi gaidām rezultātus!)
 • Praktiskas nodarbības, atjaunojot kāpnes parka teritorijā un veidojot vides objektu “Spēļu galds,”
 • Putnu būru izgatavošana un izvietošana parka teritorijā
 • Divas parka teritorijas sakopšanas talkas, puķu dobju izveidošana nozāģēto koku celmos, koku un košumkrūmu stādīšana

Šobrīd varu informēt par padarīto:

 • Esam izstaigājuši parka teritorijas daļu, noorganizējuši “prāta vētru” un izveidojuši ideju apkopojumu, kā arī iespējamo attīstības plānu parka teritorijas daļai pie estrādes.
 • Vairāki veicamie darbi ir saskaņoti ar Madlienas pagasta pārvaldes vadītāju, Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „Abza” vadītāju un biedrības “Meža projekti” vadītāju.
 • Uzrakstīts projekts “Maini dzīvi – domā plašāk!” un iesniegts Ogres novada domē projekta pieteikums finanšu līdzekļu piešķiršanai papildus aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm. Pacietīgi gaidām rezultātus!
 • Esam izgatavojuši 10 putnu būrus, starp tiem ir arī viens būris pūcei, un izvietojuši tos parka teritorijā. Priecīgā ziņa, ka putni tos jau ir apdzīvojuši.
 • Esam noorganizējuši jau 2 teritorijas sakopšanas talkas mūsu parka teritorijā.
 • Esam veikuši arī precīzus mērījumus un strādājam pie nepieciešamā materiāla aprēķināšanas kāpņu izgatavošanai parkā.
 • Iestādījām puķes gan nozāģēto koku celmos, gan arī izveidotajās puķu kastēs.

Ieguvumi pēc aktivitātes realizēšanas:

 1. Apgūtas jaunas zināšanas un prasmes, paaugstināta skolēnu pašapziņa un atbildība par savu skolu un pagastu
 2. Skolēnu izstrādāts un realizēts projekts varētu būt motivācija plašākai sabiedrības līdzdalībai un atbildībai par vidi, kurā dzīvojam
 3. Tiks sakārtota un izveidota izglītojoša, atpūtas un pastaigu vieta ikvienam apmeklētājam. Labiekārtotā parka daļa dos iespēju pastaigu maršrutu savienot ar Latvijas pagastu ozolu birzi. Tā kā parka teritorija atrodas netālu no skolas, tad to lieliski varēs izmantot arī āra nodarbībām dažādos mācību priekšmetos, realizējot kompetenču izglītību.

Mums grūti vēl šobrīd ir izdarīt secinājumus par projekta gala rezultātu, jo esam uzņēmušies ļoti nopietnu darbu, kas būs ilgtspējīgs ieguldījums pagasta vides sakārtošanā. Jāatzīst, ka jau šobrīd esam paveikuši daudz. Bet projekts vēl nav beidzies!

Skolēnu viedokļi:

Letīcija Elizabete: Man ļoti patīk šis mūsu projekts, jo man ir prieks, ka varu piedalīties un izteikt savas domas un viedokli par šo vietu. Es esmu ieinteresēta darboties. Es esmu ļoti pārliecināta, ka iedzīvotājiem un garāmbraucējiem vai tūristiem patiktu, kā izskatās mūsu realizētās idejas, protams, arī man. Noteikti būtu laimīga, ja šīs idejas mēs varētu realizēt, jo kopā mēs taču varam paveikt visu! 🙂

Sofija: “Man patīk tas, ko mēs darām. Ar prieku atbalstu šo ideju, jo mums ir vieta, kur izpausties un realizēt savas idejas. Pateicos skolotājai, ka viņa mūs iesaistīja šajā projektā “Eiropas jaunais pilsonis.” Darbosimies, jo šo vietu vajag atjaunināt, lai ir patīkami tur uzturēties.”

Kristīne: “Man šajā projektā piedalīties ir ļoti liels gods, jo varu visas savas idejas un vēlmes izteikt un realizēt. Es noteikti piedalīšos šajā projektā līdz galam,, padarot savu pagastu mazdrusciņ labāku sev, saviem vecākiem, māsai, vecvecākiem un citām ģimenēm un pagasta iedzīvotājiem. Jā, tas nebūs viegli, bet es centīšos, darīšu un rosināšu, iedvesmošu arī citus, lai mums tas izdotos.
Ar šo projektu es iemācos plānot, kas noteikti noderēs manā nākotnes profesijā, kā arī uzklausīt, atbalstīt un palīdzēt citiem, jo mēs kopā varam padarīt savu pagastu labāku, skaistāku. Vajag tikai gribasspēku un apņēmību.”

Paldies visiem, kuri mums noticēja un uzticējās!

7. klases audzinātāja: Ligita Ridūze