kalendārs
04.-07.05. Valsts svētku brīvdienas (5.maijs jāatstrādā 13.maijā).

10.05. Izliekam semestra un gada vērtējumus 9. un 12.klašu skolēniem.

10.05. Olimpiāžu uzvarētāju un Sporta aktivitāšu laureātu apbalvošanas pasākums Ogrē.

11.05. Mātes dienas koncerts.

12.05. Pēdējais zvans 9.un12.kl.skolēniem.

13.05. Sadraudzības skolu salidojums (Aizputes vsk., V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Jūrmalas VĢ, Saldus vsk.).

18.05. Olimpiāžu uzvarētāju un Sporta aktivitāšu laureātu apbalvošanas pasākums Madlienas vsk.

29.05. 4.klases skolēnu Atvadas no sākumskolas.

29.05. Izliekam semestra un gada vērtējumus 1.- 8. un 10.-11.klašu skolēniem.

30.05. Pedagoģiskās padomes sēde.

31.05. Skolas Karoga svētki. Vasaras ieskaņas koncerts.

31.05. Ģimenes diena Krapes filiālē.

Jūnijs: ⇅

Augusts: ⇅

par skolu

Projekts SMARTGENERATION

Piektdien, 30. septembrī Madlienas vidusskolā viesojās Jauniešu organizācijas „Ligzda” (Rūjiena) pārstāvji- vadītāja Daina Roze un studiju apmaiņas Erasmus Plus brīvprātīgie dalībnieki – Luka Priore (Itālija) un Yassin Charfi (Francija). Tā bija abpusēja informācijas apmaiņa par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu izglītošanās un arī mācību procesā. Nodarbības apmeklēt piedāvājām 8.-10. klašu skolēniem. Starpbrīžu laikā ar viesiem tikties un uzzināt ko jaunu izdevās arī citu klašu skolēniem.  Katrai klasei/grupai notika 40 minūšu aktivitāšu programma. Skolēni tika iepazīstināti īsumā, kas ir projekts „SMARTGENERATION”. Notika interaktīva spēle par telefonu un aplikāciju izmantošanu, darbs grupās un diskusija par jauniešu ieradumiem un izmantotajām aplikācijām telefonos skolas vajadzībām un ārpus skolas, ieteikumi kā izmantot telefonus mācību procesā un kāds ir skolēnu viedoklis. Noslēgumā jaunieši pie datora aizpildīja anketu par telefonu pielietojumu skolās un izmantotajām aplikācijām. Kad anketas tiks apkopotas, ar pētījuma rezultātiem tiks iepazīstināti arī pedagogi. Sarunu diskusija notika latviešu un arī angļu valodā. Skolēniem tika piedāvātas divas spēles par telefona aplikācijām. Viena ar jautājumiem par populārāko aplikāciju vēsturi un otra atmiņas spēle, kurā jāmeklē pāris. Šīs spēles vadīja jau minētie Eiropas brīvprātīgā darba jaunieši Jasins un Luka.  Skolēniem aplūkošanai bija izveidota Informatīvā siena – uzskates materiāls par dažādām aplikācijām un to izmantošanas iespējām. Par šo tikšanos Paldies vēlamies teikt Ogres Novada Izglītības nodaļas jauniešu darba organizatoram Rinaldam Rudzītim.

Tiek attēlots vienums Projekts_Smartgeneration.jpg.


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja