„Radoši, aktīvi kopā 2021”

No 13. līdz 17. jūlijam Madlienas vidusskolā nedēļas garumā atkal bija rosība un bērnu čalas, jo tika īstenots Ogres novada pašvaldības finansiāli atbalstīts projekts – radošo aktivitāšu un atpūtas nometne „Radoši, aktīvi kopā – 2021” 1.– 4. kl. bērniem. Nometnē piedalījās 20 Ogres novada bērni no Madlienas, Krapes, Ķeipenes, Taurupes, Ogres. Šogad pirmo reizi šīs vecuma grupas bērniem nometne tika organizēta kā dienas nometne, bet tas nemazināja dalībnieku interesi un atsaucību.

Nometnes gaitā notika deju, mūzikas, floristikas, lego nodarbības un aktivitātes radošajās darbnīcās – kreklu balināšana, foto rāmju stikla apgleznošana, darbs ar cementa masu. Brīvo laiku starp nodarbībām bērni aizpildīja ar sporta aktivitātēm, galda spēlēm un popielas priekšnesumu gatavošanu. Veiksmīgu nometnes darbību nodrošināja Madlienas vidusskolas interešu izglītības pedagogi – Iveta Mežajeva, Ilze Smilškalne, Andris Miķelsons, Mārīte Šteinberga, Rita Pučekaite un pieaicinātā deju skolotāja Vineta Tumane.

Neskatoties uz ļoti silto un brīžiem svelmaino laiku, liels bija atkal tikšanās un kopā darbošanās prieks. Bērni ļoti aktīvi un radoši darbojās visas piedāvātajās aktivitātēs un nodarbību starplaikos atveldzējās skolas baseinā. Plānotajās nodarbībās veidojām un izgatavojām dažādus darbiņus, ar kuriem iepriecināt savas ģimenes, kā arī gatavojām priekšnesumus noslēguma pasākumam. Nometnes gaitā pilnveidojām pašapkalpošanās un sadarbības prasmes, veicinājām aktīvu, radošu un veselīgu dzīvesveidu.

Kopīgi darbojoties, piecas dienas aizlidoja vēja spārniem, un bērni bija gandarīti par paveikto un iespēju darboties kopā ar vienaudžiem. Nometnes noslēgumā veidojām izstādi no izgatavotajiem darbiem un nelielu koncertu no nodarbībās organizētajiem priekšnesumiem un individuālajiem popielas priekšnesumiem.

Bērnu, pedagogu un vecāku vārdā gribu teikt paldies Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu un iespēju organizēt vasaras nometnes. Paldies manai pedagogu komandai par radošumu un neizsīkstošo aktivitāti visas nometnes garumā. Paldies Edgaram Mežajevam par noslēguma pasākuma apskaņošanu un tehnisko palīdzību priekšnesumos. Paldies Stikutu ģimenei par dāvinājumu skolas sportistiem un dāvaniņām nometnes dalībniekiem. Paldies skolas virtuves kolektīvam par garšīgo ēdināšanu. Paldies Valdim Kušniram par saimniecisko atbalstu un Madlienas vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem par sakopto vidi. Paldies vecākiem par atbalstu un labajiem vārdiem.

Foto galerija failiem.lv/u/872fy4nwe

Nometnes organizatore Rita Pučekaite