Radošo darbu konkurss
09.01.2020.


Latviešu valodas aģentūras rīkotajā radošo darbu konkursā “Mans bērnības stāsts” piedalījās skolēni no Latvijas un latviešu skolām pasaulē. Pavisam tika iesniegts 601 darbs – zīmējumi, kolāžas, esejas, stāsti, dzejoļi, pārspriedumi. Labākie radošie darbi tika iekļauti krājumā ar tādu pašu nosaukumu.

Arī mūsu skolas skolēni,skolotāju mudināti, piedalījās šajā konkursā.

Prieks par 2. klases skolnieci Līgu Irbīti un 7. klases skolnieci Evelīnu Irbīti,viņu zīmējumus žūrija ir atzinusi par labiem un iekļāvusi grāmatā. Abas meitenes ir saņēmušas autoreksemplārus.

Paldies viņām par ieguldīto darbu!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)