Rītausmas stunda

Lai veicinātu lasītprasmi un iegūtu jaunas zināšanas, Madlienas vidusskolas 3. klases skolēni iesaistījās Ziemeļvalstu literatūras nedēļā, kas šogad norisinājās no 9. līdz 13. novembrim. No Latvijas piedalījās 264 dalībnieki no bibliotēkām, skolām, tajā skaitā arī mēs.

Tas ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē biedrības “Norden” asociācija, bet Latvijā –Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 23. reizi, Latvijā – 22.

Šogad Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma ir “Ziemeļvalstis un pasaule”. Šajā laikā bibliotēkās, skolās un citviet notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes un citas aktivitātes, lai iepazītu Ziemeļvalstu literatūru un kultūru.

Nedēļai ir trīs kopējie lasījumi – Rītausmas stunda mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem lasītājiem, kā arī tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem.

Rītausmas stundā 3. klases skolēni klausījās Mauri Kunnass grāmatas “Vikingi nāk” fragmentu, ko lasīja klases audzinātāja. Lasījumu papildināja ar grāmatas ilustrācijām.

Nedēļas laikā grāmata tika izlasīta, pārrunāti un analizēti galvenie notikumi, iepazīti varoņi, kā arī zīmētas ilustrācijas dzirdētajam tekstam. Tāpat arī skolēni vairāk iepazina Ziemeļvalstis, uzzināja, ka Baltijas jūra ir kā vienojošs elements šo valstu starpā. Bērni ar prieku iesaistījās šajā unikālajā projektā, kad vienlaicīgi vairākās valstīs tiek iedegtas sveces un dažādās valodās kopīgi lasīta izvēlētā grāmata.

Atcerēsimies, ka lasīšana sniedz daudz būtisku ieguvumu – palielina vārdu krājumu, trenē smadzeņu darbību, ļauj ceļot laikā un telpā. Mūsu skolas bibliotēkā ir daudz interesantu un aizraujošu grāmatu. Lasītāj, tās tevi jau gaida!

3. klases audzinātāja Marina Dišereite