Rudens – pārgājienu laiks
11.10.2020.


Septembrī Madlienas vidusskolas skolēni devās pārgājienā. 1. un 3. klases skolēni vēlējās tuvāk iepazīt Madlienu. Pārgājiena laikā mazie ceļotāji noskaidroja, kāpēc pie skolas ir uzkalniņi, kāpēc Madlienas vidusskolas simbolā ir stārķis, kāpēc Madlienā ir ozolu birzs, vadoņa birzs un bērzu birztaliņa netālajā pļaviņā, mācījās lasīt informāciju pie baznīcas izvietotā informācijas stenda. Daudz jautājumu bērniem radās par Madlienas baznīcu: cik tā veca, kas tās par gleznām u.c.

Pie pagasta pārvaldes ēkas bērnus priecēja skaistais ziedu veidojums – Madlienas ģerbonis. Bērni uzzināja, kāpēc tieši tāds izskatās ģerbonis. Paldies Gunai Brīvulei par interesanto ideju. Kapos apskatījām Brīvības cīņās kritušiem veltīto pieminekli, mākslinieka K. Hūna pieminekli un savdabīgi veidoto pieminekli – akmenī kaltu ozola stumbru, ap kuru vijas čūska.

Pārgājiena noslēgumā bija pikniks brīvā dabā, pārrunas par redzēto, dzirdēto.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)