„Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet 2021”

Jūlija sākumā Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludināja pieteikšanos uz finanšu līdzekļu piešķiršanu nometņu organizēšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm Valsts programmas „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”. Šo iespēju izmantoja arī Madlienas vidusskola un iesniedza divus pieteikumus vasaras nometņu organizēšanai. Abi pieteikumi tika apstiprināti un no 2. līdz 6. augustam Madlienas vidusskolas apkaimē norisinājās dienas nometne „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet”. Tās ietvaros 30 Madlienas vidusskolas skolēni no deju kolektīva „Lienīte” vecuma posmā no 8 līdz 10 gadiem atsvaidzināja jau esošās, kā arī ieguva jaunas zināšanas par Dziesmu un deju svētku vēsturi, tradīcijām un to norisi.

Rītus nometnes dalībnieki uzsāka ar kopīgu rīta rosmi, tad devās brokastīs, bet, kad vēderi bija pilni, pienāca laiks visdažādākajām aktivitātēm. Kopīgi tika iepazītas latvju rakstu zīmes, veidots nometnes karogs, apzīmēti auduma maisiņi. Nometnes dalībnieki iemācījās jaunas, kā arī atcerējās mazliet piemirstās tautas dziesmas, bērni dziedāja tik skaļi, ka skanēja visa Madlienas estrāde. Bet kas gan tie par Dziesmu un deju svētkiem bez dejošanas? „Cūkas driķos”, „Troika”, „Pankūku dancis” – šīs dejas nometnes dalībnieki iemācījās tik labi, ka noteikti spēs nodejot arī nakts vidū. Nometnes nodarbību ietvaros mācījāmies un nostiprinājām praktiskās iemaņas tērpu sagatavošanai pirms tā lietošanas. Katrs pats gludināja savu tautastērpa blūzi, kāds to darīja pirmo reizi, kāds atsvaidzināja nedaudz piemirstās prasmes. Ar skolotāju palīdzību meitas iemācījās pīt ziedu vainagus, zēni – paši sev uzsiet lakatiņus un kaklasaites. Vērojām un piedalījāmies pastalu gatavošanas meistarklasē, pēc kuras katrs kolektīva dalībnieks ieguva jaunu pastalu pāri. Pedagogi ar prieku noskatījās uz to, cik ļoti bērniem šī neparastā nodarbe interesēja. Protams, ka neiztikām arī bez vienas no nozīmīgākajām Dziesmu un deju svētku tradīciju sava veida interpretācijas – svinīgā svētku gājiena. Vilkām mugurā tautastērpus, sējām pastalas, rotājām galvas ar pašu pītajiem ziedu vainagiem un kopā ar dziesmu, nebaidoties no lietavām, devāmies savā svētku gājienā pa Madlienu. Paldies visiem, kuri iznāca no savām darba vietām un mājām, lai pasveicinātu un iepriecinātu kā mazos, tā arī lielos gājiena dalībniekus.

Nometnes pēdējā dienā organizējām braucienu uz Krapi, kur savā lauku sētā mūs sagaidīja vienmēr atraktīvā skolotāja Vineta. Un kā mēdz teikt: „Lauku sētā darba daudz!” Nometnes dalībnieki pēc nelielas ekskursijas iesaistījās dažādos praktiskos lauku darbos, lai kopīgi sarūpētu nepieciešamos dārzeņus un vārītu pusdienu zupu. Tas bija aizraujošs un ļoti darbīgs piedzīvojums! Aktīvi darbojoties, laiks skrēja nemanot, un, sagaidot vecākus, cienājot ar pašu gatavotu zupu, klāt aktīvās nedēļas noslēgums. Madlienas vidusskolas un iesaistīto pedagogu vārdā katrs dalībnieks saņēma pateicību un kolektīva kopbildi piemiņai no aizvadītās kopīgās nometnes.

Lai nometnes darbs ritētu veiksmīgi, tās organizēšanā un aktivitāšu vadīšanā piedalījās Madlienas vidusskolas pedagogi – Rita Pučekaite, Iveta Mežajeva, Vineta Tumane un Anna Stauža.

To, cik ļoti bērni bija noilgojušies pēc savstarpējās komunikācijas, kopīgas darbošanās un jaunu zināšanu uzņemšanas klātienē, varēja redzēt jau pirmajā dienā. Šķita, ka bērnu acis mirdzēja mazliet spožāk, smiekli skanēja nedaudz skaļāk un iepriekš tik pašsaprotamā kopā būšanas sajūta bija daudz īpašāka. Kā teica kāda Madlienas pagasta iedzīvotāja: „Kad atkal aiz loga izdzirdēju bērnu smieklus un čalas, sapratu, ka viss ir kārtībā!”

Mazo nometnes dalībnieku, pedagogu un vecāku vārdā gribu pateikties Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, sniedzot iespēju organizēt nometni. Paldies pedagogiem, kuri, ne mirkli nedomājot, piekrita darboties nometnes vadīšanā. Paldies Ilonai un Sergejam Nutovceviem par iespēju ielūkoties pastalu darināšanas norisē. Paldies kafejnīcai „Bitīte” par gardo ēdināšanu un silto uzņemšanu. Paldies Madlienas kultūras namam par atbalstu lietainā laikā. Paldies skolotājai Vinetai Tumanei par nometnes dalībnieku uzņemšanu savā lauku sētā noslēguma pasākumā. Paldies Gunai Brīvulei par skaisto kopbildi, kura priecē katru dalībnieku un viņu ģimenes. Paldies bērniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu, uzticēšanos un siltajiem pateicības vārdiem.

Nometnes vadītāja Rita Pučekaite un skolotāja Anna Stauža