Satversmes tiesas zīmējumu un domrakstu konkurss

Ir noslēdzies Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi!

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Konkursā tika pārstāvētas 67 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” tika iesūtīti 239 zīmējumi, 9. klašu domrakstu konkursā “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” tika iesūtīti 39 domraksti, bet 12. klašu domrakstu konkursā “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” tika iesūtīti 39 domraksti.

15. februārī, par godu Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 99. gadadienai tiešsaistē notika Satversmes tiesas organizētā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa laureātu apbalvošanas ceremonija. Apbalvojumus un sadarbības partneru specbalvas saņēma 40 skolēni no 28 skolām, aptverot visus Latvijas reģionus.

Ceremoniju atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Skolēnu konkursa laureātus un pedagogus uzrunāja Satversmes tiesas tiesneši. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Vītols, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Zariņš, kā arī Satversmes tiesas skolēnu konkursa sadarbības partneri.

Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnas Čakstes specbalvu saņem Madlienas vidusskolas 12. klases skolniece Elīza Rasma Bičevska. Skolotāja: Ligita Ridūze.

Žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas specbalvu saņem 6. klases skolniece Ieva Kleinberga. Publisko tiesību institūta vadītāja Arvīda Dravnieka specbalvas saņem 6. klases skolnieks Raivo Grecs. Pedagoģe Anita Jākobsone.

Paldies skolēniem par ieguldīto darbu!

Skolotāja Ligita Ridūze