Saules mūžu Latvijai – valsts svētku piemiņas zīme
20.11.2020.


Ik gadu Madlienas vidusskolas pagalma galvenajā zālājā tiek veidota piemiņas zīme no svecēm. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa skolēnu mācās attālināti un nav skolā, par piemiņas zīmes izveidošanu šogad rūpējās 1.-6. klašu skolēni un pedagogi. Arī šogad sveču gaismā aizdomājāmies par valsts brīvību un tās lielo nozīmi mūsu dzīvē, jo īpaši tagad, kad visapkārt noris nepatīkami notikumi un neizskaidrojami apstākļi kaimiņu valstīs. Šogad sveces tika sakārtotas saules formā, tā simbolizējot mūsu ikkatra pausto pateicību par gaismu un beznosacījuma mīlestību uz savu tēvzemi Latviju, savu skolu un ģimeni.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)