Septembris – Dzejas dienu mēnesis

Septembris Latvijā tiek atzīmēts kā Dzejas dienu mēnesis, kad lasām dzeju, runājam par dzejniekiem, paši radām dzejoļus un radoši darbojamies. Arī Madlienas vidusskolā viss septembris aizritēja Dzejas dienu zīmē. Šogad tās veltījām dzejniekam Imantam Ziedonim, kuram maijā apritēja 90 gadu.

1. klases skolēnus audzinātāja Vineta Griņeviča iepazīstināja ar I. Ziedoņa “Sarkano pasaku”, un bērniem tā bija jāuzzīmē. 2. klase 5. septembrī ietērpās vienas krāsas drēbēs, tika sadalīti krāsu grupās un klausījās I. Ziedoņa “Krāsainās pasakas”. Audzinātājas Signes Kušnires vadībā skolēni pārrunāja katras pasakas galveno domu un būtību, raksturoja tēlus un gūto mācību. Tika sajusti un zīmēti galvenie varoņi, diskutēts par vērtībām, kuras savās pasakās atklājis I. Ziedonis. 3. un 4. klase, iedvesmojoties no “Krāsainajām pasakām”, rakstīja dzeju par rudeni un krāsām. Paldies skolotājai Marinai Dišereitei, kura pamudināja un iedrošināja!

Skolotāja Vija Jēkabsone 5. klases skolēnus aicināja sacerēt savas krāsainās pasakas, bet 7. klasei 2. oktobrī notika stunda bibliotēkā. Strādājot grupās, skolēni veica radošus uzdevumus saistībā ar I. Ziedoņa dzeju – lika puzles, veidoja etīdes par dzejoļiem, rakstīja akrostihu, meklēja paslēptus burtus un no tiem veidoja literatūras jēdzienus. Skolēniem visinteresantākais likās uzdevums, kur bija jāizdomā etīdes un dzejolis izteiksmīgi jānolasa.

8. klase literatūras stundās,  iepazīstot Imanta Ziedoņa personību, veidoja viņa portretu. Uzdevuma mērķis bija atainot dižgaru tādu, kādu to saskata skolēni, pamatojot veikumu ar interesantiem faktiem no I. Ziedoņa dzīves. Cits rakstnieku attēloja kā uzplaukušu ziedu cilvēka ķermenī, cits neatkāpās no mums visiem zināmajiem Ziedoņa sejas pantiem un simboliskā matu sakārtojuma. Iepazīstot jubilāra daiļradi, skolēni guva iedvesmu no “Krāsainajām pasakām” un rakstīja jaunrades darbus dzejas formā par tēmu “Krāsas dzīvesstāsts”. Arī 9. klase, I. Ziedoņa iedvesmoti, ļāvās mākslinieciskajam lidojumam, aprakstot pasaules krāsas. Skolēnus iedvesmoja radoši darboties skolotāja Justīne Linde.

9. līdz 12. klases skolēni vienu no literatūras stundām pavadīja bibliotēkā. Katra klase tika sadalīta vairākās grupās un veica dažādus uzdevumus, kas saistīti ar I. Ziedoņa dzeju: sacerēja savu dzejoli – akrostihu, zīmēja dzejoli, salika to kā puzli, atveidoja I. Ziedoņa dzejas rindas teatrāli. Lai laba izkustēšanās, tad pa visu bibliotēkas telpu bija “paslēpušies” dažādu krāsu burtiņi, kurus saliekot sanāca kāds no literatūras terminiem, kā metafora, epitets, pantmērs utt. Grupu darbu vadīja skolotāja Zinta Saulīte un bibliotekāre Ilze Smilškalne. Skolēniem šī bija laba iespēja iepazīt jauno bibliotēkas telpu, darboties komandā un lasīt tik dažādo un filozofisko I. Ziedoņa dzeju.

Skolotāja Zinta Saulīte