Skatuves runas konkurss 2020
21.02.2020.


17. februārī Ogres novada Kultūras centrā notika Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novada izglītības iestāžu audzēkņu skatuves runas konkursa pirmā kārta. Kopumā 67 konkursa dalībnieki startēja piecās vecuma grupās. Madlienas vidusskolu 1. klašu grupā pārstāvēja 1. klases skolniece Evelīna Gramoļina, un 2.–3. klašu grupā – 2. klases skolniece Sanija Torbejeva, abas sākumskolas skolnieces ieguva II pakāpes diplomus. 4.–6. klašu grupā piedalījās 5. klases skolniece Terēza Elza Rone, 7.–9. klašu grupā – 9. klases skolniece Elīza Liepiņa un 10.–12. klašu grupā – 12. klases skolniece Jogita Lazdiņa. Visas trīs skolnieces ieguva godpilnos I pakāpes diplomus.

Sirsnīgu paldies sakām visām skolniecēm un skolotājām Signei Kušnirei, Marinai Dišereitei, Vijai Jēkabsonei un Zintai Saulītei par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam! Bija liels prieks par mūsu skolniecēm, kuras mīl dzeju un prozu, prot aizkustināt klausītājus ar lieliski izkoptu skatuves runas mākslu.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)