Skatuves runas konkurss
12.12.2017.


Konkurss notika 7. decembrī. Tajā piedalījās 18 skolas labākie daiļrunātāji. Patīkami, ka šogad bija ļoti dažāda dzejoļu izvēle, nebija prozas fragmentu. Mazāk Raiņa, Aspazijas, Vācieša un Ziedoņa dzejas, vairāk jauno autoru un mazāk pazīstamu autoru darbi. Īpaši izcēlās 1. klases skolnieces Patrīcijas Annas Rones un māsas, 3. klases skolnieces Terēzas Elzas Rones, uzstāšanās. Viņām 1. vietas savā klašu grupā un iespēja pārstāvēt skolu novadā. 4. – 6. klašu grupā 6 dalībnieki. Īpaši uzteicama Patrika Nikolaja Ozoliņa uzstāšanās. Dzejoļa tekstu runātājs papildināja ar interesantām grimasēm un žestiem. Viņam 1. vieta , arī iespēja sevi parādīt novadā. Vismazākā konkurence bija 7. – 9. klašu grupā. Vidusskolu grupā 4 runātājas. Diemžēl neviena puiša. Gan Jogitai Lazdiņai, gan Mārai Kļaviņai bija vienāds punktu skaits. 1. vieta tika piešķirta Mārai, viņa arī dosies uz novadu.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)