Skatuves runas konkurss
11.12.2019.


5. decembrī notika skatuves runas konkurss. Konkursā piedalījās no katras klases paši labākie runātāji. Žūrijas komisijā bija skolotājas Silvija Tutāne, Zinta Saulīte, Justīne Linde, Maruta Viduce-Ševele. Pasākumu vadīja Vija Jēkabsone. Kā atzina žūrija, dalībnieki šogad bija ļoti labi sagatavojušies.

Kamēr žūrija apkopoja rezultātus, dalībnieki un viņu atbalstītāji minēja mīklas, atbildēja uz jautājumiem, kuri saistīti ar folkloru. Par pareizām atbildēm saņēma konfektes.

Žūrija katrā klašu grupā noteica labāko runātāju, bet tālāk uz novadu tika izvirzīti skolēni:

– Evelīna Gramoļina no 1. klases,
– Sanija Torbejeva no 2. klases,
– Terēza Elza Rone no 5. klases,
– Jogita Lazdiņa no 12. klases.

Novēlēsim viņiem gatavošanās prieku un labus rezultātus novadā.

Skolotāja Vija Jēkabsone

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)