Skatuves runas konkurss

2. februārī skolas aktu zālē notika skatuves runas konkurss, kurā piedalījās skolēni no 1. līdz 12. klasei – Rodrigo Valners, Karolīna Dilāne (1.kl.), Poļina Mihņenoka, Elizabete Zīlmane, Ričards Kempe (2.kl.), Kristers Kārlis Ronis (3.kl.), Keita Žukova, Egija Liepiņa (4.kl.), Sanija Torbejeva, Denīza Traine (5.kl.), Patrīcija Anna Rone (6.kl.), Denīze Nora Dzene, Alise Streile (7.kl.), Terēza Elza Rone (8.kl.), Kristīne Povha (9.kl.), Justīne Mūrniece (10.kl.), Rinalds Gradovskis (11.kl.), Agija Masiule (12.kl.). Skolēniem palīdzēja sagatavoties skolotājas Signe Kušnire, Marina Dišereite, Dana Dātava, Justīne Linde, Vija Jēkabsone, Zinta Saulīte, un, protams, savs ieguldījums ir arī bērnu vecākiem.

Pasākuma dalībniekus vērtēja žūrija – Zinta Saulīte, Maruta Viduce-Ševele, Justīne Linde, Vija Jēkabsone un Signe Kušnire. Gan žūrijai, gan skatītājiem bija patīkami klausīties skolēnu sagatavotos dzejoļus vai prozas fragmentus. Katrs no runātājiem centās, deklamēja savu darbu izteiksmīgi, citam sanāca veiksmīgāk, citam bija ļoti liels uztraukums un aizmirsās par izteiksmi. Skolēni vēlreiz pārliecinājās, cik grūti ir uzstāties, cik tā ir liela atbildība un ka skola ir tā vieta, kur augt, sevi norūdīt un pilnveidot. Paldies visiem runātājiem par drosmi, paldies žūrijai, kura visus rūpīgi izvērtēja un piešķīra pa klašu grupām pirmās vietas – Kristeram Kārlim Ronim (3.kl.), Patrīcijai Anna Ronei (6.kl.), Terēzai Elzai Ronei (8.kl.), Justīnei Mūrniecei (10.kl.). Uz Ogres novada konkursu, kas notiks martā, tika izvirzīti visi trīs Roņi un Sandija Torbejeva (5.kl.), jo šo skolēnu sniegums bija visspilgtākais un izteiksmīgākais.

Kamēr žūrija apspriedās, karaokes muzikālos priekšnesumus skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā bija sagatavojušas 4. klases meitenes. Lai publiku “iekustinātu” darboties, viņus pamudināja Evelīna Liepiņa (10.kl.), savukārt Māris Jansons (11.kl.) rūpējās par mūziku. Bija jauka un muzikāla darbošanās pēc nopietnā darba, deklamējot dzeju. Paldies visiem, kas pasākumā piedalījās, atbalstīja. Nu skatuves runas konkursa uzvarētājiem jāgatavojas nopietnam pārbaudījumam Ogrē. Novēlēsim viņiem veiksmi un izdošanos!

Skolotāja Zinta Saulīte