Skatuves runas konkurss svešvalodās

25. janvārī Madlienas vidusskolā notika skatuves runas konkurss svešvalodās. Konkursā piedalījās 14 dalībnieki no 6.–12. klasei ar saviem izvēlētajiem dzejoļiem krievu vai angļu valodā, bet Jogita Lazdiņa (10.kl.) un Estere Ozoliņa (12.kl.) izpildīja dzejoļus gan angļu, gan krievu valodā.

Iesākoties konkursam, mūs iepriecināja 5. un 6. klases dejotāji Daniela Eniņa, Sandija Tobiase, Elvis Dišereits un Daniela Lamberte, kuri tobrīd atradās Jaunjelgavā un klātienē konkursā nevarēja piedalīties, bet nosūtīja mums draudzīgus video sveicienus.

Repertuāra izvēle bija pārdomāta un atbilstoša skolēnu vecumam. Dzejoļu rindās izskanēja silti vārdi par draudzību, skolu, laimi, mīlestību un ģimeni.

Dalībnieku sniegumu vērtēja skolotājas A. Karaseva, M. Karņicka un I. Bondere, kā arī pedagogi no Madlienas PII „Taurenītis” – Ingrīda Mārtiņa un Aija Simsone, kuras žūrijas komisijā darbojas jau vairākus gadus, un tā ir kļuvusi par šī konkursa tradīciju. Taču šogad viņas iedibināja jaunu tradīciju un piešķīra savu „Simpātiju” balvu, kuru saņēma Estere Ozoliņa.

Diplomus skatuves runas konkursā krievu valodā saņēma labākie – Sandra Kārkliņa (10.kl.) un Māra Kļaviņa (11.kl.), bet angļu valodā – Jogita Lazdiņa (10.kl.) un Elīza Rasma Bičevska (9.kl.).
Apsveicam uzvarētājus un sakām lielu paldies pārējiem dalībniekiem! Paldies arī pedagogiem, kuri palīdzēja sagatavoties konkursam!