Skatuves runas konkurss svešvalodās
29.01.2020.


28. janvārī Madlienas vidusskolā norisinājās skatuves runas konkurss svešvalodās, kurā piedalījās skolēni no 4. līdz 12. klasei, deklamējot pašu izvēlētus dzejoļus krievu un angļu valodā. Krievu valodā dzejoļus skaitīja 7 skolēni un angļu valodā – 8, no kuriem 12. klases skolniece Jogita Lazdiņa uzstājās abās svešvalodās. Pasākums iesākās ar 5. klases skolnieces Terēzas Elzas Rones iesūtītu video uzstāšanos, jo saslimšanas dēļ Terēza nevarēja ierasties klātienē. Uzstāšanos vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija svešvalodu skolotājas Dzidra Leitāne, Sandra Roga un Dina Vēze un 12. klases skolnieces Līga Liepiņa un Annija Augšpule.

Kamēr žūrija apkopoja rezultātus, skatītājus priecēja 10. un 6. klases skolēnu uzstāšanās ar muzikālu uzvedumu angļu valodā. To sagatavoja 10. klases skolēni skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā.
Pirmo vietu angļu valodā ieguva 11. klases skolniece Elīza Rasma Bičevska un pirmo vietu krievu valodā – 12. klases skolniece Jogita Lazdiņa. Veicināšanas (simpātijas) balvas turpmākai attīstībai un dalībai tika pasniegtas 6. klases skolniekam Patrikam Nikolajam Ozoliņam angļu valodā un 11. klases skolniecei Ivandai Gurinovičai krievu valodā.

Liels paldies visiem par dalību un iesaistīšanos!

Dina Vēze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)