Skatuves runas konkurss svešvalodās
22.01.2015.


Jau vairākus gadus savu prasmi uzstāties publikas priekšā, norunājot dzejoli angļu vai krievu valodā, apliecina 4.-12. klašu skolēni. Izvēlētā dzejoļu tematika šim gadam – draudzība un mīlestība. Visu dalībnieku sniegums bija patiešām augstā līmenī, tādēļ žūrijai nācās krietni pastrādāt, lai atbilstoši kritērijiem izvēlētos vislabākos runātājus.

Uzvarētāju godā: angļu valodā Alise Trence (4. klase), Undīne Piterniece (10. klase), Anna Stauža (9. klase); krievu valodā: Alise Birkenfelde (12. klase), Sintija Piterniece (10. klase), Sindija Seveļkova (11. klase).

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)