kalendārs
04.-07.05. Valsts svētku brīvdienas (5.maijs jāatstrādā 13.maijā).

10.05. Izliekam semestra un gada vērtējumus 9. un 12.klašu skolēniem.

10.05. Olimpiāžu uzvarētāju un Sporta aktivitāšu laureātu apbalvošanas pasākums Ogrē.

11.05. Mātes dienas koncerts.

12.05. Pēdējais zvans 9.un12.kl.skolēniem.

13.05. Sadraudzības skolu salidojums (Aizputes vsk., V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Jūrmalas VĢ, Saldus vsk.).

18.05. Olimpiāžu uzvarētāju un Sporta aktivitāšu laureātu apbalvošanas pasākums Madlienas vsk.

29.05. 4.klases skolēnu Atvadas no sākumskolas.

29.05. Izliekam semestra un gada vērtējumus 1.- 8. un 10.-11.klašu skolēniem.

30.05. Pedagoģiskās padomes sēde.

31.05. Skolas Karoga svētki. Vasaras ieskaņas koncerts.

31.05. Ģimenes diena Krapes filiālē.

Jūnijs: ⇅

Augusts: ⇅

par skolu

19. decembrī pulksten 12.00 skolas aktu zālē notika svinīgs pasākums, uz kuru skolas direktors Edgars Viņķis tika aicinājis 21 labāko skolēnu mācību darbā kopā ar viņu vecākiem un skolotājiem. Visaugstākos rezultātus 1.mācību semestrī ir sasniegusi 9.a klases skolniece Beāte Ločmele –vidējais vērtējums 9,07 balles. Tad seko Edgars Sprukts no 11.klases ar vidējo vērtējumu 8,71, Aiga Pīķe no 11.klases-8,65, Undīne Piterniece no 10.klases -8,60, Linda Smilškalne no 6.a klases -8,50, Edgars Mežajevs un Elvis Veinbergs no 5.a klases -8,36, Andrejs Cabuļevs no 4.b klases – 8,33, Sanita Rešinska no 10.klases un Mariko Vītoliņa no 5.a klases -8,27, Rainers Kriškāns no 8.a klases -8,25, Airita Tirša no 10.klases un Laura Krupskaja no 7.a klases -8,20, Māra Kļaviņa un Kitija Balode no 8.a klases – 8,13, Krista Streile no 5.a klases -8,09, Justīne Kaktiņa no 5.a klases, Alise Trence no 4.a klases un Indra Rudzīte no 8.b klases – 8,00, Evija Korovacka no 9.a klases un Iveta Streile no 11.klases-7,94. Pasākumā labus vārdus audzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu teica skolas direktors Edgars Viņķis un vairāki skolotāji. Ar muzikāliem priekšnesumiem visus klātesošos priecēja mūziķi Elizabete Skrastiņa un Dāvis Mazurenko.


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja