kalendārs
26. maijs
Skolēni piedalās tautas deju festivālā „LBDV” Daugavpilī.

28. maijs
Pārgājiens sākumskolas skolēniem.

28. maijs
Izliekam semestra un gada vērtējumus 1.- 8. un 10.-11.klašu skolēniem.

29. maijs
„Atvadas no sākumskolas” 4.klases skolēniem.

30. maijs
Pedagoģiskās padomes sēde.JŪNIJS: ⇅

par skolu

SKOLAS PADOMES SASTĀVS 2015./2016. māc.g.

SKOLĒNU VECĀKU PĀRSTĀVJI
1. Kristīne KRISTJANSONE Skolas padomes priekšsēdētājs,
mob.t. 26158608
2. Līga JAHIMOVIČA
3. Santa VEIDE
4. Ramona LEŠČIŠINA
5. Linda RĀBE
6. Gita MOROZA
7. Daila VĪTOLA
8. Ilze BIRĢELE Sēžu protokolists
9. Inese IKAUNIECE
10. Armands PRALIČS
11. Edīte STRAZDIŅA
12. Aelita LAZDIŅA
13. Pārsla LIEPIŅA
14. Laimdota KĻAVIŅA

SKOLĒNI

1. Reiners BĒRZIŅŠ
2. Dārta LIEPIŅA
3. Anna STAUŽA

PEDAGOGI; SKOLAS DIREKTORS

1. Alda KARASEVA
2. Elita ATSLĒDZIŅA
3. Rita SANDORE
4. Edgars VIŅĶIS

Skolas padomes priekšsēdētājs: Kristīne KRISTJANSONE
Sēžu protokolists: Ilze BIRĢELE

 

stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja