kalendārs
12.12.-16.12.
Izstāde „Ziemassvētku dekors”, „Labo darbu nedēļa”.

19.12.
izliekam līdz plkst.16.00. pirmā semestra vērtējumus.

20.12.
plkst.14.30.Pedagoģiskās padomes sēde par semestra skolēnu mācību sasniegumiem.

21.12.
plkst.14.00 Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora skolas Aktu zālē.
- 17.00. Ziemassvētku eglīte skolas skolēniem.
- 19.00. Diskotēka.

22.12.2016.-04.01.2017.
skolēnu Ziemas brīvdienas.

par skolu

Skolas padomes sastāvs

SKOLĒNU VECĀKU PĀRSTĀVJI

 1. Kristīne KRISTJANSONE (Skolas padomes priekšsēdētājs, mob.t. 26158608)
 2. Guna BRĪVULE
 3. Santa VEIDE
 4. Ramona LEŠČIŠINA
 5. Linda RĀBE
 6. Gita MOROZA
 7. Daila VĪTOLA
 8. Ilze BIRĢELE (Sēžu protokolists)
 9. Inese IKAUNIECE
 10. Armands PRALIČS
 11. Edīte STRAZDIŅA
 12. Aelita LAZDIŅA
 13. Pārsla LIEPIŅA
 14. Laimdota KĻAVIŅA

SKOLĒNI

 1. Reiners BĒRZIŅŠ
 2. Dārta LIEPIŅA
 3. Anna STAUŽA

PEDAGOGI; SKOLAS DIREKTORS

 1. Alda KARASEVA
 2. Elita ATSLĒDZIŅA
 3. Rita SANDORE
 4. Edgars VIŅĶIS
stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja