Skolēni apmeklē Rīgas Motormuzeju
09.09.2020.


Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2. un 4. klašu skolēni mācību gada ieskaņā apmeklēja Rīgas Motormuzeju.

Rīgas Motormuzejā, kas ir Baltijā lielākais, daudzveidīgākais un tehnoloģiski modernākais spēkratu muzejs, skolēniem tika dota iespēja gida pavadībā iepazīt muzeja seno spēkratu stāstus un ekspozīciju, pievēršot uzmanību būtiskākajām Latvijas un pasaules autobūves pērlēm. Ekskursijā bija iespēja iepazīties ne tikai ar muzeja unikālajiem spēkratiem, bet arī ar dažādām multimediju aktivitātēm.

2. klases skolēniem visvairāk patika atraktīvā gida stāstījums, pirmais sacīkšu auto „Sudraba bulta”, kuras motora skaņu varēja izbaudīt ”skanošajā krēslā”, kā arī daudzie neparastie senie spēkrati.

4. klases skolēnos lielāko interesi raisīja pirmā Latvijas prezidenta K.Ulmaņa automašīnas kopija, aizrāva stāstījums par auto vēsturi un „brauciens” seno laiku autobusā. Īpaši bērniem patika tas, ka muzejs kļuvis interaktīvs.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)