Eiropas Parlamenta vēstnieku skola

23. septembrī Madlienas vidusskolas skolēni pie Brīvības pieminekļa Rīgā piedalījās pasākumā par parlamentārās demokrātijas spēku Latvijā un Eiropā. Pasākums bija veltīts Eiropas parlamenta Vēstnieku skolu pārstāvjiem, kuri kopā ar valsts augstāķajām amatpersonām atklāja EP Vēstnieku skolu programmas piekto darbības gadu.

2020. gada 20. februārī 11. klases skolēni – Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas pārstāvji-piedalās projekta „Eiropas pēdas Latvijā” organizētajā izlaušanās spēlē „Valsts. Balsts. Salds.”

2020. gada 11. martā skolā viesojās LU profesore Žaneta Ozoliņa, lai runātu ar jauniešiem par sabiedrībā aktuāliem iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumiem.

22. novembrī Madlienas vidusskolā tikšanās ar vēstnieci Inesi Balodi.

2019. gada no 13. līdz 18. oktobrim Madlienas vidusskolas skolēni apmeklē Eiropas Parlamentu Briselē (Beļģija) un piedalās jauniešu seminārā „Eiropas nākotne. Kā tikt galā ar jauno pasauli?”

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)