Skolēnu apbalvošana mācību gada noslēgumā Ogrē
02.06.2021.


27. maijā Ogres novada pašvaldība apbalvoja vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajos par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursā un sporta sacensībās. Šajā pasākumā apbalvošanai tika izvirzīti seši Madlienas vidusskolas skolēni par godalgotiem sasniegumiem Latvijas Republikas 74. skolēnu spartakiādē.

Vidusskolu kauss vieglatlētikā 2020. gada 24. septembrī Saldū:

2. vieta 1500 m – Artūrs Roga,
3. vieta 1500 m – Emīls Ernests Zvirbulis,
2. vieta lodes grūšanā – Emīls Oto Birģelis.
Rudens krosa stafetes 2020. gada 1. oktobrī Preiļos:

3. vieta – Justīne Mūrniece, Iluta Rubene, Marta Ramona Graudiņa.

Ņemot vērā situāciju valstī, pasākums šoreiz notika citādākos apstākļos – jaunieši tika apbalvoti svaigā gaisā, un kopā ar pedagogiem bija iespēja doties elektro riteņu izbraucienā apkārt Dubkalnu karjeram.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga. Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sandra Grunte pateicās par jauniešu un viņu skolotāju ieguldīto darbu, papildus ikdienas mācībām piedaloties arī mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursos un sporta sacensībās. Tie skolēni, kuri ieguva godalgotas vietas valsts sporta sacensībās, no Ogres novada pašvaldības saņēma papildus naudas balvas.

Paldies jauniešiem par augstajiem sasniegumiem sportā, un lai veiksme turpmāk!

Rita Pučekaite

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)