Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki

Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas 2020, 2019, 2015

Skrējiens “Aizej tur, nezin, kur…” 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014

Pašpārvaldes mācību ekskursija 2020

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)