Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki

2020./2021.māc.g.
Aiga Rudzgaile, Heidija Rimša, Terēza Elza Rone, Daniela Eniņa, Alise Pētersone, Linda Smilškalne, Ramona Smilškalne (Pašpārvaldes prezidente), Ieva Rābe, Laura Leitāne, Keita Lamberte, Nellija Reveliņa, Jānis Daniels Dolgojs, Anita Jākobsone (Pašpārvaldes koordinatore), Alise Žurēviča, Ralfs Žurēvičs, Vineta Smilškalne, Atis Liepiņš, Paula Trence, Kristīne Jankava, Emīls Oto Birģelis, Arita Semjonova, Marta Graudiņa, Marija Uļjane, Evelīna Liepiņa, Anna Uļjane, Kristīne Povha, Ance Augšpule, Voldemārs Augšpuls, Matīss Kļaviņš (Sandija Liepa, Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Elvita Bresme, Kristīne Vonoga, Annija Kļava, Edgars Mežajevs, Krišs Bičevskis)

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)