Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki

2021./2022.māc.g.
Paula Trence, Heidija Rimša, Laura Leitāne, Edgars Mežajevs (Pašpārvaldes prezidents), Anita Jākobsone (Pašpārvaldes koordinatore), Arita Semjonova (Pašpārvaldes viceprezidente), Liene Šķēla, Kristīne Povha, Voldemārs Augšpuls, Terēza Elza Rone, Aiga Rudzgaile, Keita Lamberte, Loreta Ozola, Kristīne Vonoga, Elvita Bresme, Ieva Rābe, Vineta Smilškalne, Justīne Mūrniece, Marta Graudiņa, Evelīna Irbīte, Evelīna Liepiņa, Marija Uļjane, Iluta Rubene, Daniela Eniņa, Anna Uļjane, Sanija Oleta Dombrovska, Samanta Girucka, Matīss Kļaviņš, Ance Augšpule (Ainārs Kārkliņš, Nellija Reveliņa, Jānis Daniels Dolgojs, Krišs Bičevskis)