Skolotāju diena 2020
09.10.2020.


Šī gada 2. oktobrī Madlienas vidusskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Šogad drošības apsvērumu dēļ bija citādāk, bet tikpat sirsnīgi un skaisti. 12. klases un pārējo klašu skolēni sagaidīja skolotājus ārpusē pie skolas, tika veltīti pateicības vārdi par ieguldīto darbu, novēlēta enerģija un pacietība arī turpmāk, kā arī skaļi uzgavilēts. 12. klases skolēni bija pacentušies un katram skolotājam dāvāja ziedu pušķi. Īpašu paldies ir jāsaka Gunai Brīvulei, kas palīdzēja sagatavot apsveikumu ārpusē pie skolas. Skolotājiem tika organizēta ekskursija uz Jumpravas sidra darītavu “Mr. Plūme”. Pedagogiem bija interesanta ekskursija, kur tika pastāstīts par darītavu un to, kā top sidrs un citi dzērieni, kā arī bija neliela degustācija.

Skolotājiem patika, sejas rotāja plaši smaidi par sagādātajiem svētkiem. Skolotājiem vēlam, lai ik katru dienu vienmēr pavada neizsīkstoša enerģija, bērnu čalas un pozitīvas emocijas.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)