Skolotāju tālākizglītības kursi saulainajā Spānijā

No 9. līdz 13. maijam Barselonā norisinājās Erasmus+ skolotāju tālākizglītības kursi par komandas veidošanu starp skolotājiem „Team Building for School: Play and Fun, building educators communities”.  Kursos piedalījās pedagogi no Vācijas, Grieķijas, Polijas, Ungārijas, Spānijas, Itālijas un Latvijas. Madlienas vidusskolu un Latviju pārstāvēja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis un skolotāja Anna Stauža.

Visas nedēļas garumā tika runāts par to, cik svarīgi ir justies piederīgam savai skolai, kolēģu un līdzcilvēku komandai. Katru dienu apguvām jaunu metodi, veidu vai spēli, kas palīdz komandas saliedēšanai un biedru iepazīšanai gan starp skolotājiem, gan skolēniem.

Pirmā diena pagāja, iepazīstot savus kolēģus, pārrunājot katra kursa dalībnieka akadēmisko ceļu, profesijas izvēles iemeslus, daloties pieredzē par komandu un komandas darbu katrā skolā. Aktivitāte, ar kuru pirmajā dienā iepazīstināja kursu vadītājs, bija diezgan pārsteidzoša – mūs sadalīja jauktās komandās un katrai iedeva 20 spageti makaronus, zefīru un līmlenti. Uzdevums bija izveidot pēc iespējas augstāku torni, izmantojot tikai un vienīgi piešķirtos materiālus. Jau uzsākot aktivitāti, bija redzams, kurš ir izteikts līderis un kurš ir tā sekotājs. Šo spēli noteikti izmantosim arī savā darbā ar skolēniem.

Otrās dienas sākumu pavadījām kursu telpās – diskutējām par to, cik un kādās komandās mēs katrs esam, cik svarīgs komandā ir katrs tās dalībnieks un kā iejusties komandā. Dienas otrajā pusē devāmies uz krāšņo un senlaicīgo Barselonas Universitāti. Tās botāniskajā dārzā, kurā ir augi no visas plašās pasaules, jauktās komandās veidojām ceļojuma karti –  „Augi apkārt pasaulei”. Botāniskajā dārzā meklējām interesantus un neredzētus augus, atzīmējām to izcelsmes vietu kartē un pēc tam, protams, savu veikumu prezentējām pārējām komandām un kursu vadītājam.

Trešajā dienā devāmies ekskursijā uz Barselonas kalniem, apskatījām pilsētu „no augšas”, iepazinām gan Barselonas dabu, gan vecpilsētu. Šīs dienas uzdevums bija komandā izgreznot savu „ceļojuma koku” – vākt dažādus dabas materiālus, kas tiešā vai pārnestā nozīmē atspoguļo mūs kā komandu. Veicot uzdevumu, sapratām, ka, neskatoties uz to, ka esam no dažādām valstīm, katrs ar savu citādo kultūru un skatījumu uz dzīvi, mūs visus vieno mīlestība pret savu zemi, griba atbalstīt un iedvesmot skolēnus, enerģija, vēlme augt un attīstīties.

Ceturtdien turpinājām cītīgi mācīties – kursu vadītājs iepazīstināja ar dažādiem līderības veidiem, sniedza padomus, kā labāk skolēnus dalīt komandās, kad ir jāveic grupu darbi un kā skolēnos rosināt vēlmi piedalīties ārpusstundu aktivitātēs. Ļoti interesanti bija klausīties kursa biedru pieredzē par grupu darbu.

Piektdienu sākām ar skolu prezentēšanu. Katra dalībnieka skola bija citāda – lielāka vai mazāka, sākumskola vai vidusskola, publiskā vai privātskola. Lai gan visas pārstāvētās izglītības iestādes ir no Eiropas Savienības valstīm, skolu estētiskais koptēls, izglītības sistēma ir atšķirīga. Pēc skolu prezentēšanas saņēmām sertifikātu, kursu vadītājam sniedzām arī atgriezenisko saiti par to, kas patika, bez kā varēja iztikt un ko programmā varētu pilnveidot. Kad diena bija galā, atvadījāmies, apmainījāmies ar kontaktinformāciju un idejām par turpmāko sadarbību.

Skaistā un saulainā Spānija mūs uzlādēja, sniedza enerģiju un iedvesmu pēc iespējas labāk, radošāk un veiksmīgāk noslēgt šo mācību gadu. Liels paldies projekta iniciatorei skolotājai Ligitai Ridūzei par sniegto iespēju, atbalstu un iedrošinājumu doties pilnveidot sevi arī ārpus Latvijas robežām.

Skolotāja Anna Stauža