Spēka diena 2019
15.11.2019.


Spēka diena Madlienas vidusskolā notika 11. novembrī – Lāčplēša dienā. Tas ir mūsu skolas tradicionāls pasākums, kur pārbauda klašu spēku virves vilkšanā. Savstarpēji sacentās trīs klašu grupas – sākumskolas klases (1. līdz 4. klase), pamatskola (5. līdz 8. klase) un vidusskolas grupa (9. līdz 12. klase).

Sākumskolā nepārspēta palika 1. klase. Ļoti liels prieks par mazo pirmklasnieku drošsirdību stāties pretī lielākiem bērniem. Viņi bija ieradušies lielā skaitā un paši, paši stiprākie. Malači – pirmīši!
Pamatskolas grupā, izmantojot sava vecuma priekšrocības, pirmo vietu ieguva 8. klase, bet vidusskolas grupā stiprāka izrādījās 9. klase. Tas arī bija pārsteidzoši, jo viņi bija jaunākie savā grupā.

Spēka dienas virves vilkšanas pārbaudījumu papildināja līdzjutēju atbalsta saucieni, pozitīvisma un prieka pilni. Ar visskaļākajiem līdzjutējiem izcēlās 3. klase.

Liels prieks par šādas tradīcijas ieviešanu mūsu skolā, jo tādējādi mēs godinām tos stipros vīrus, kas sargāja Latviju!

Terēza Elza Rone, skolēnu pašpārvalde

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)