Sporta aktualitātes
05.10.2021.


20. septembrī Saldus vieglatlētikas stadionā notika Latvijas Skolēnu 75. spartakiādes finālsacensības vieglatlētikā „Pamatskolu kauss 2021”. Madlienas viduskolas zēnu komanda izcīnīja 3. vietu komandu vērtējumā. Komandā startēja Justs Liepiņš, Mārcis Mežajevs, Mareks Laizāns (9.kl.), Harijs Jānis Pluģis, Roberts Boreiko (8.kl.). Ar izcīnītām godalgotām vietām sveicam 9. klases skolēnus: Mārci Mežajevu – 1. vieta tāllēkšanā, Martu Ramonu Graudiņu – 1. vieta šķēpa mešanā, Justu Liepiņu – 2. vieta šķēpa mešanā, Ilutu Rubeni – 3. vieta 100 m skrējienā, Mareku Laizānu – 3. vieta tāllēkšanā. 3. vieta 4 x 100 m stafetes skrējienā izcīnīja Justs Liepiņš, Mārcis Mežajevs, Mareks Laizāns, Harijs Jānis Pluģis.

1. oktobrī Preiļos norisinājās Latvijas Skolēnu 75. spartakiādes finālsacensības rudens krosā, kurās piedalījās skolēnu komandas visās vecuma grupās. Sveicam veiksmīgākos sportistus – Artūru Rogu, Emīlu Ernestu Zvirbuli (11.kl.), Nauri Nutovcevu (10.kl.) ar iegūto 3. vietu 3 x 1000 m stafetē; 9. klases skolnieces Ilutu Rubeni, Martu Ramonu Graudiņu, Justīni Mūrnieci ar 3 vietu 3 x 800 m stafetē, 5. klases skolēnus Niku Rābi, Ģirtu Irbīti, Santu Kārkliņu, Paulu Dūrīti ar 3. vietu 4 x 500 m stafetē.

2. oktobrī Jelgavā notika starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem, kuri ir 2008., 2009., 2010. gadā dzimušie. No Madlienas vidusskolas startēja septiņi sportisti. Trīs bija 2009. gadā dzimušie – Lauris Sedojs, Denīze Nora Dzene, Alise Streile. Četri sportisti piedalījās 2008. gada grupā – Sandija Liepa, Aiga Rudzgaile, Raivo Grecs, Aleksis Artis Krūmiņš.

Mūsu sportistu veiksmes – 2008. gadā dzimušajiem: Sandijai Liepai 2. vieta bumbiņas mešanā, rezultāts 48,07 m. Raivo Grecam 3. vieta bumbiņas mešanā, rezultāts 47,13 m. 2009. gadā dzimušajiem: Laurim Sedojam 2. vieta 300 m, rezultāts 50,23 sek.

Paldies sporta skolotājiem – Ritai Pučekaitei un Ērikam Eināram Oto – par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu sacensībām.

Zinta Saulīte

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās