Sportiskākā 4. klase 2020
13.03.2020.


11. martā Ogres Valsts ģimnāzijā un Ogres sākumskolā noskaidrotas radošākās, aktīvākās un sportiskākās 4. klases Ogres novadā 2020. gadā. Pasākuma mērķis bija iesaistīt sportošanā skolēnus no visa Ogres novada, lieliski pavadīt laiku klasesbiedru lokā un veicināt sporta dzīves uzlabošanu un attīstību Ogres novada skolās. Klases mājas darbā bija jāuzfilmē ar telefonu vai kameru sveicienus par tēmu “Īpašais sveiciens Latvijas olimpiešiem Tokijā”.

Sporta pasākuma pirmajā daļā bija erudīcijas viktorīna par sportu, arī Olimpiskajām spēlēm, ģeogrāfiju, mūziku, dabu u.c., otrajā – sporta stafetes un šķēršļu josla ar basketbola, florbola, futbola, orientēšanas, vieglatlētikas elementiem, ceļu satiksmes noteikumu tests ar planšetēm, pirmās palīdzības sniegšanas tests un dažādi uzdevumi pēc tiesnešu ieskatiem.

Mazo skolu grupā mūsu ceturtklasnieki godam nopelnīja otro vietu.

Rasma Vērpēja

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)