kalendārs
22.janvāris
Sniega diena 1.-4.klašu skolēniem.

22.-26.janvāris
Konkurss „Atmini skolotāju”.

23.janvāris
Diskotēka sākumskolas skolēniem.

25.janvāris
Skatuves runas konkurss svešvalodā.

30.janvāris
Konkurss „Gardēdis” 5.-12.klašu skolēniem.

31.janvāris
Skolas padomes sēde.

Februāris: ⇅

Marts: ⇅

Aprīlis: ⇅

Maijs: ⇅

Jūnijs: ⇅

par skolu

Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un sporta spēļu laureātus

12.maijā Madlienas vidusskolas aktu zālē pulcējāmies uz svinīgu pasākumu, kurā teicām pateicības vārdus skolēniem, kuri sevi apliecinājuši piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un guvuši godalgotas vietas dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās.

IMGP0366

Uzrunā skolas direktors E.Viņķis uzsvēra, ka ceļš uz gudrību vienlaikus ir ceļš uz savu panākumu kaldināšanu un karjeras veidošanu. Varam būt gandarīti, ka Madlienas vidusskolas vārds daudzkārt cildināts gan sporta jomā, gan konkursu panākumos un zinātņu jomās. Katram skolēnam tika pasniegts skolas pateicības raksts, bet godalgoto vietu ieguvēji saņēma īpašu, šim pasākumam izgatavotu medaļu ar skolas attēlu. Šogad pirmo reizi kopā ar pateicības rakstu, balvu saņēma arī skolotāji, kuru gatavotie skolēni bija guvuši godalgotas vietas (1.-3.vietas) mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Ceram, ka balva – porcelāna izstrādājums ar skolas simboliku, kļūs tradicionāla un prestiža.
Pasākumā piedalījās arī skolēnu vecāki, kuri bija gandarīti par bērnu sasniegumiem. Paldies, mūzikas skolas audzēkņiem (mūsu skolas skolēniem), kuru sveicieni izskanēja muzikālos priekšnesumos.

IMGP0372


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja