Svētku sajūtas 2. klasē
18.12.2020.


Ziemassvētku tuvošanās laiks bērniem ir gada gaidītākais notikums. Tas ir laiks, kad vairāk padomājam par citiem, vēlamies kādu iepriecināt, padarīt vairāk labo darbu.

Mūsu Ziemassvētku laiks tika izdzīvots Rūķu ciemā. Lielākais notikums bija rūķu mājas gatavošana, kurā katrs varēja likt lietā savu radošumu, lai kopīgiem spēkiem to uzbūvētu. Rūķu darbnīcās tika gatavoti dekori un apsveikumi.

Gribējām iepriecināt arī citus ar saviem darbiņiem, tāpēc izgatavojām 50 apsveikumus pansionātā dzīvojošajiem vecajiem cilvēkiem.

Labos darbus darījām arī ikdienā, apkopojot tos uz Labo darbu sienas.

Rūķiem darbu bija ļoti daudz – rakstījām dzejoļus avīzei, piedalījāmies vienā dzejoļu un divos zīmējumu konkursos, mācījāmies uzstāties, gatavoties svētkiem.

Rūķu ciema Ziemassvētki tika svinēti pie kopīgi greznotas eglītes, izspēlējot interaktīvu Ziemassvētku spēli, skandējot dzejoļus un dziesmas, spēlējot iemīļotākās galda spēles.

Sagaidījām arī negaidītu pārsteigumu – ar klauvējienu pie loga steidzīgs rūķis mums atstāja saldumus. Žēl, ka pašu nesatikām, tik cepure vien nozibēja gar klases logu!

Jaukus, cerībām un gaišām domām pilnus svētkus mums visiem!

Skolotāja Signe Kušnire

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)