Svinīgā klases stunda Madlienas vidusskolas divpadsmitajiem

Kad vasara savā pilnbriedā un varenībā, Madlienas vidusskolas 12. klases skolēni uzzināja centralizēto eksāmenu rezultātus, lai 27. jūlijā svinīgā klases stundā saņemtu atestātus par Madlienas vidusskolas absolvēšanu un CE sertifikātus.

Šogad neierasti, savādi, bet skaisti. Absolventus, skolotājus, vecākus un ciemiņus sagaidīja gaumīgi izrotāta Madlienas estrāde, saulaina un karsta diena, gaisā virmoja satraukums, prieks un neziņa, kā būs. Un bija labi – kā īstā izlaidumā, vienīgi izpalika garās sveicēju rindas…

Svinīgo pasākumu vadīja klases audzinātāja Ilze Smilškalne, uzrunājot savus 14 audzēkņus: „Vasarīgi saules stari šodien apspīd krāšņu ziedu pļavu. Tajā uzziedējuši paši skaistākie, spēcīgākie un centīgākie ziedi. Saulē gozējas gan magones, gan lilijas, gan vijolītes. Šodien visi ziedi ir sasnieguši briedumu. To gadiem ilgais darbs ir kļuvis par augļiem. Par sasniegto rūpējušies gan vecāki, gan skolotāji. Taču galvenokārt jūs, absolventi, paši saviem spēkiem esat auguši, brieduši un plaukuši divpadsmit gadu garumā. Šodien saules stari apspīd pieaugušus, lepnus, nobriedušus ziedus. Šodien pļavā redzams lepnums un laime.”

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis jauniešu izaugsmi salīdzināja ar mājas celšanu – sākumā vajadzīgi labi pamati, tad pati ēka, taču savas pils būvēšana vēl turpināsies ilgi, un tas atkarīgs no katra paša. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš apsveica ar otrā līmeņa sasniegšanu (vidējās izglītības iegūšanu) un aicināja augt, attīstīties, pilnveidoties, bet neaizmirst par savām saknēm – Madlienu, no kurienes nākuši, atbalstīt savu dzimto pusi, ģimeni un skolu. Par jautro, tautisko un rotaļīgo mūziku bija parūpējusies grupa no Krapes – „Skaņumāja”.

Svinīgā pasākuma gaitā absolventi pateicās vecākiem par lološanu un audzināšanu, skolotājiem – par pacietību un izglītošanu, tehniskajiem darbiniekiem – par sakoptajām telpām un gardajām pusdienām, atzīstot, ka būs citāds šis 1. septembris, jo vairs nesāksies Madlienas vidusskolā, bet jau citā vietā un vidē.

Klases audzinātāja I. Smilškalne katru savu audzēkni raksturoja kā ziedu, minot viņa rakstura iezīmes, paradumus, darbus un nedarbus. Turpinot ziedu pļavas noskaņās, absolventi pasniedza skolai dāvanu – īpaši skaistus telpaugus – un skolotājai – greznu stikla lampu ar iegravētu skolas logo. Sirsnīgu runu par skolotāju lielo nozīmi dzīvē teica klases vecāki.

Īpašs pārsteigums bija Laurai Krupskajai, kura par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos pašdarbībā saņēma Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto stipendiju – 500 EUR. Apsveicam Lauru ar šo sasniegumu, mērķtiecīgu un apzinīgu mācību darbu 12 gadu garumā.

Svinīgā sarīkojuma noslēgumā audzinātāja teica savu pateicību visiem: „Mani divpadsmitie, esiet stipri, stalti un noturīgi, esiet gudri un apzinīgi, esiet brīvi un laimīgi kā vasarīgas pļavas puķes! Vecākiem gribu novēlēt, lai jūsu lolojumi līdzīgi baltajiem stārķiem atgriežas pie mums Latvijā. Lai lido plašajā pasaulē, lai apgūst jaunas zināšanas, bet ģimenes ligzdu lai vij šeit, Latvijā! Lai jums veicas! Paldies skolotājiem, kas palīdzēja, virzīja, mudināja ne tikai darīt ikdienišķos darbus, bet piedalīties konkursos, olimpiādēs, skatēs.”

Skaista diena, jauks pasākums un sirsnīga atkal tikšanās. Lai jums, divpadsmitie, veiksme turpmāk, lai drosmīga tālāko ceļu izvēle, lai nebaida grūtības, lai sirdī siltums un mīļas domas par Madlienu! Lai iecerētais piepildās!

Skolotāja Zinta Saulīte