Desmitās klases skolēni apliecina savu piederību skolai
13.10.2016.

Šogad, kā jau katru gadu, nedēļas garumā norisinājās pasākumi desmitajai klasei, kuru mērķis bija norūdīt skolniekus sūrajai vidusskolas dzīvei. Četru dienu garumā šajā nedēļā mums, vienpadsmitajai klasei, bija iespēja viņus pārģērbt par jebko, tāpēc to izmantojām, veidojot stāstu.

Pirmajā dienā īpašie 10-tie tika pārģērbti par darba rūķīšiem no kolhoza, lai iepazītu dzīvi, cītīgi strādājot saimniecības nozarē, par ko mēs pārliecinājāmies, liekot viņiem izrakt kartupeļus un burkānus no skolas volejbola laukuma, izmantojot tikai un vienīgi rokas. Otrajā dienā, ievērojot izaugsmi no pirmās dienas, mūsu saimnieciskie, radošie pārtapa par gudriem un čakliem skolniekiem, par ko savukārt pārliecinājāmies, uzdodot viņiem āķīgus jautājumus, kamēr uz galvas centās nobalansēt grāmatas tā, lai tās nenokristu. Trešajā dienā desmitajai klasei nācās kopīgi izveidot savu restorānu, kurā ietilpa gan restorāna īpašnieks, gan pavāri, gan viesmīļi, trauku mazgātāji, apkopēji un garšvielu pārziņi, kuru prasmes mēs pārbaudījām, liekot tiem darboties ēdamzālē, lai apkalpotu tos, kuri pusdienoja pirmajā garajā starpbrīdī, un gatavojot zupu gan mums, gan pašiem sev. Ceturtā diena tika atspoguļota, kā pierādījums tam, ka pēc labi padarīta darbiņa pienākas atpūta un iespēja augt dažādākajos veidos, pārģērbjoties par Senajiem Romiešiem, dodot iespēju izbaudīt olimpiskās spēles mūsu versijā. Šādi četru dienu garumā viņi no kolhoza nonāca līdz Senajai Romai, simbolizējot to, ka gudrībā un darbā ir spēks.

Nedēļas nogalē, piektdienā, noslēdzām „iesvētību” procesu tā, lai būtu droši, ka viņi būs pienācīgi sagatavoti vidusskolas sūrajai dzīvei. Desmitie, godam turēdamies, izbaudīja gan miltus uz slapjas sejas, gan iespēju nogaršot ķiplokus, majonēzi un citus produktus, gan to, kā sabļaut uz svecīti, lai nodzēstu tās liesmu, gan līšanu caur beņķu apakšām Madlienas estrādē un citas lietas, kurām beidzoties viņi deva zvērestu skolas priekšā, apliecinot savu piederību skolai un gatavību būt satriecošiem vidusskolniekiem!

p1

p3

p2

10. klases ekskursija
13.10.2016.

Šī gada 27.septembrī desmitās klases skolēni kopā ar klases audzinātāju devās mācību ekskursijā. Jaunieši viesojās R.Blaumaņa memoriālajā muzejā „Braki”, kur atsvaidzināja savas zināšanas par talantīgā rakstnieka dzīves gājumu. Tālāk skolēni devās uz Cesvaines pili, kur gida vadībā uzzināja daudz jaunu un interesantu faktu par pili un Ādolfa fon Volfa biogrāfiju. Likteņdārzā skolēni baudīja skaistos dabas skatus un izpētīja dažnedažādākos koku un augu stādījumus, kā arī rakstīja savus novēlējumus Latvijai. Ekskursijas beigās desmitā klase viesojās Kokneses pilsdrupās, kur klases audzinātāja viņus iepazīstināja ar pils vēsturi. Pilsdrupās skolēni atpūtās un uzņēma daudz jauku, draudzīgu fotogrāfiju.

j2

j3

j4

j5

10. klases iesvētības
09.10.2014.

No 29. septembra līdz 2. oktobrim skolā norisinājās 10. klases iesvētības un tās organizēja 11. klases skolēni. Trīs tematiskajās dienās jaunie vidusskolēni iejutās dažādu subkultūru un interešu grupu lomās, parādīja savu atraktivitāti, saliedētību un sportisko garu. Pēc izturētajiem pārbaudījumiem ceturtdien sekoja iesvētību noslēgums ar zvēresta nodošanu un sertifikātu saņemšanu- desmitie kļuva par pilntiesīgiem vidusskolēniem.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)