100 km Latvijas 100 gadei
16.11.2018.

14. novembrī 100 skolēni veica 1 km distances skrējienu, kurā kopā tika noskrieti 100 km, katrs kilometrs kā Latvijas gads. Kādam tas bija tikai ieskrējiens, citam prasīja daudz pūļu un mokošu elpas vilcienu. Šķiet, tādi ir bijuši arī Latvijas pastāvēšanas gadi. Daži kā atspēriena punkti, plaukstoši, stabili un spēcīgi, citi grūti pārvarami un sirdī sāpīgi. Sports mūs pārliecina, ka mūsdienās mēs vairs neesam vieni, tāpat kā skolēnam ir treneris, tā mums ir visas Latvijas, vēl vairāk – Eiropas kā lielas ģimenes atbalsts, lai aizstāvētu, kad grūti, un neļautu padoties. Skrējienā piedalījās dažādu klašu skolēni. Lai justu patriotismu sevī, nav svarīgs vecums vai klase, kurā mācies.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)