45. izlaidums – 2019
25.06.2019.

Mazliet citādāk nekā līdz šim bija ierasts mūsu skolā – šajā mācību gada nogalē abas Madlienas vidusskolas absolventu klases vienojās par vienu izlaiduma dienu – 15. jūniju, un tā arī notika. Skaistā, saulainā sestdienas pēcpusdienā atšķirīgos laikos visi tika mīļi aicināti uz Madlienas vidusskolu, kur smaržoja pēc meijām, peonijām, rozēm un lilijām. Visi saposušies, satraukušies un laimīgi.

Plkst. 14.00 izlaidums notika 12. klasei. Vidusskolu absolvēja 10 skolēni – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Jānis Mežapuķe, Ketija Povha, Eduards Praličs, Sonora Sproģe un Annija Studere, savukārt plkst. 17.00 izlaidums notika 9. klasei. Apliecību par pamatskolas beigšanu saņēma Krišs Bičevskis, Katrīna Ivonna Fišere, Agnese Jēgere, Kristers Kristjansons, Ralfs Kriškāns, Keita Kūriņa, Morics Ločmelis, Kerija Kristīne Lūse, Edgars Mežajevs, Diāna Pimčonoka, Arita Semjonova, Krista Streile, Linda Šķēla, Oskars Veļigurskis, Zenta Vītola, Mariko Vītoliņa, Krists Reinards Zariņš un Ivo Baltacis.

Absolventi klātesošajiem bija sarūpējuši mīļus vārdus, skaistas dziesmas un laba vēlējumus. Pateicības vārdus viņi veltīja saviem skolotājiem, kuri visus šos gadus ir bijuši kopā gan veiksmēs, gan neveiksmēs, mācījuši zināšanas, dzīves gudrības un to, kur rodama patiesā laime. Ar mīļiem apskāvieniem un ziediem tika sveikti vecāki un vecvecāki. Siltus ceļa vārdus absolventiem veltīja audzinātājas – 9. klasei Daiva Lūse un 12. klasei Anita Jākabsone. Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis aicināja visus domāt par nākotni un darba iespējām, jo tas nemainīgi ir visas dzīves pamatu pamats. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš vēlēja absolventiem doto dzīves laiku izmantot lietderīgi, atrodot pareizo ceļu, vecākiem – atbalstīt savus bērnus, bet skolas kolektīvam pateicās par ieguldīto darbu audzināšanā un skolēnu izglītošanā.

12. klases izlaidumu ar lieliskām dziesmām kuplināja virtuozais dziedātājs Ainārs Bumbieris, bet 9. klases izlaidumā mūs visus priecēja brīnišķīgā Estere Ozoliņa. Visbeidzot mūsu kopīgs vēlējums un dzīves atziņa visiem šī gada absolventiem, aizejot lielajā dzīvē: „Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.” (Z.Mauriņa)

44. Izlaidums – 2018
17.06.2018.

9. jūnijā Madlienas vidusskolā notika 12. klases izlaidums, kurā sirsnīgi sveicām mūsu skolas 44. izlaiduma 11 absolventus. Savukārt 16. jūnijā Madlienas kultūras namā notika 9. klases izlaidums, svinīgi izsniedzot 13 skolēniem apliecības par pamatizglītības iegūšanu Madlienas vidusskolā. Jauniešiem novēlam izturību, mērķtiecību un pacietību turpmākajos dzīves ceļos:

Tev ir simtiem iespēju šodien
Nezināmās virsotnēs kāpt,
Dzīves ziedošās galotnēs,
Kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien,
Mainot pasauli, avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Var aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.

12. klase

9. klase

41. Izlaidums – 2015
17.06.2015.

6. jūnijā 12. klašu skolēni kopā ar pedagogiem, vecākiem un draugiem pulcējās skolas zālē, lai teiktu atvadas savai skolai, skolotājiem un klasesbiedriem. Pasākuma vadmotīvs – dārgakmens, kurš katram ir savs un ietekmē katra dzīvi pa savam.

Skolas direktors E. Viņķis uzrunājot jauniešus, uzsvēra neatlaidību un mērķtiecību sava ceļa veidošanā. Īpašs gandarījums, ka pasākumā varējām pasniegt Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pateicības vēstuli Jānim Jansonam, kurā uzsvērts, ka „izglītoti un gudri cilvēki ir lielākais Latvijas lepnums, galvenais valsts attīstības virzītājspēks tautsaimniecības izaugsmē un ekonomiskajā attīstībā. Zināšanas ir liela vērtība katram – tā ir iespēja sasniegt profesionālās virsotnes un veicināt mūsu valsts attīstību, iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti”.

Pateicības vārdus par ieguldīto mīlestību, sirds siltumu saņēma klases audzinātāja Inta Oša, kura kopā ar jauniešiem ir jau no 5. klases.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)