Valodu nedēļas pasākums – A.Lindgrēnai – 110
09.03.2017.

9. martā 1.-8. klašu skolēni tika aicināti uz Valodu nedēļas pasākumu. Parasti tas tiek veltīts kādai noteiktai tēmai, bet šoreiz zviedru rakstniecei A.Lindgrēnai. 2017. gads ir viņas jubilejas gads, tāpēc ciemos bija atnākuši autores darbu populārākie varoņi-Ronja, Birka, Pepija, Karlsons un Brālītis. Skanēja zināmas un mazāk dzirdētas dziesmas, jautri ritēja mošķīšu deja, 1.-2. klašu bērni priecēja ar zīmējumiem no Lindgrēnas darbiem. Īpaši sajūsmināja un pārsteidza Karlsons – to atveidoja Mariko no 7. klases – un Pepija – Annija no 6. klases. Bērni guva informāciju par autores dzīvi un literāro darbību. Mazākajiem skolēniem bija iespēja klausīties krievu valodā Karlsona un Brālīša sarunu, kā arī dzirdēt dziesmu krievu valodā vidusskolēnu izpildījumā. Visi, pat pirmklasnieki, varēja kaut nedaudz saprast no skolēnu teiktā angļu valodā. 5. klases skolēniem bija pasākums jāizvērtē, viņi piešķīra 8 balles. Paldies pasākuma scenārija autorei un organizatorei skolotājai V.Jēkabsonei, kā arī Ralfam un Ramonai – pasākuma vadītājiem.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)