Atvadas no sākumskolas
30.05.2019.

Jauniem iespaidiem, zināšanām un emocijām bagāta 4. klases skolēniem bija 27. maija diena, ar kuru viņi noslēdza savu pirmo izglītības posmu Madlienas vidusskolā.

No rīta skolēni devās ekskursijā uz Skrīveriem un Lielvārdi. Skrīveros bērni ieguva jaunas zināšanas par konfekšu ražošanu, paši piedaloties to tapšanas procesā. Ar lielu aizrautību tika apgūta konfekšu tīšanas prasme, secinot, ka darbs nav tik viegls, kā sākumā licies. Tālāk ceļš veda uz Skrīveru Dendroloģisko parku, kur tika iepazītas neskaitāmas pasaules koku sugas. Lielvārdē tika apmeklēta Zelmas maiznīca, kur praktiskā nodarbībā bērni iepazinās ar maizes tapšanas ceļu. Pašu ceptie kliņģeri garšoja vēl labāk par gardajām konfektēm! Nodarbības nodrošināja projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pēcpusdienā kopā ar vecākiem ceturtklasnieki pulcējās zālē, kur viņus sagaidīja dažādas aktivitātes. Tika pārbaudīta atjautība, atraktivitāte, dažādas skolas gudrības un komandas spēks, kam sekoja kopīga cienasta baudīšana.

Svētku noslēgumā bija ilgi gaidītais nakts pasākums ar nakšņošanu skolā.

Vēlot veiksmi turpmākajā ceļā, 4. klases skolotāja Signe Kušnire

Atvadas no sākumskolas
16.06.2018.

29.maijā mūsu 4.a klases skolēni  teica atvadas sākumskolai. Tie bija svētki bērniem,vecākiem un skolotājiem.

Bērni paši bija rotājuši zāli svētkiem un sagatavojuši koncertu: dziedāja, skaitīja dzejoļus, priecēja ar nelieliem uzvedumiem no skolas ikdienas dzīves. Pēc svinīgā pasākuma Agneses mamma organizēja bērniem dažādas sporta spēles un rotaļas, bet Artūra vecmamma katram lika iejusties aktiera lomā. (Paldies Agneses mammai un Artūra vecmammai).

Ir pagājuši četri gadi kopš tā brīža,kad bērni nedroši un satraukti sāka skolas gaitas Madlienas vidusskolā. Tas nebija viegli, jo mēs katrs esam citāds, arī dzīves apstākļi citādi, nav divu vienādu. Daudz bija jāmācās atbalstīt vienam otru, iejusties katra īpašā situācijā.

Šobrīd bērni ir jau sekmīgi pabeiguši izglītības pirmo posmu un gatavi pamatizglītības iegūšanai.

Vēlam veiksmīgas turpmākās skolas gaitas!

Atvadas no sākumskolas
05.06.2016.

26. maijā mūsu skolas 4.a klases skolēni teica atvadas sākumskolai.

Aizritējuši četri gadi kopš tā brīža, kad šie vēl mazi, bet tagad jau lieli bērni spēra savus pirmos soļus skolā. Šodien viņi jau ir sākumskolas beidzēji, tā ir gan prieka sajūta, gan mazliet nemiers par to, kas būs tālāk tur, 5. klasē.  Bērni bija sagatavojuši  koncertu: dziedāja, skaitīja dzejoļus, priecēja ar humoristisku parodiju par skolu, dejoja, priecēja vecākus un skolotājus ar muzikāliem priekšnesumiem.  Katrs skolēns saņēma klases audzinātājas  Pateicību par sekmīgu 4. klases beigšanu, izdomu un aktivitāti. Skolēni  sveica un izteica pateicību saviem vecākiem un skolotājiem. Pēc svinīgā pasākuma Reiņa mamma organizēja bērniem dažādas spēles un rotaļas. (Paldies Reiņa mammai!) Vēlam mūsu bērniem jauku atpūtu vasarā. Pacietību, izturību un labas sekmes mācībās turpmākajos skolas gados! Lai arī turpmākie skolas gadi viņiem ir skanīgi, aktīvi, raiti, atraktīvi un augstiem sasniegumiem bagāti!

DSC_0009

DSC_0011

DSC_0025

DSC_0073

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)