Vokālo ansambļu konkurss „Balsis” I kārta
26.02.2018.

22. februārī Ogres Kultūras centrā notika ikgadējais Ogres novada skolu vokālo ansambļu konkurss „Balsis”. Tajā piedalījās arī viens no mūsu skolas vokālajiem ansambļiem. Tā vadītāja ir skolotāja Iveta Mežajeva. Pavadījumu spēlēja skolotāja Sarmīte Paegle. Skatē uzstājās Ance Ikauniece, Jogita Lazdiņa, Māra Kļaviņa, Sonora Sproģe, Annija Studere, Evija Korovacka, Estere Ozoliņa un Anna Stauža. Ansamblī dzied arī Ketija Povha, Letīcija Elizabete Ekkerte un Silva Kļaviņa. Diemžēl šīm meitenēm slimība neļāva piedalīties konkursā. Mūsu skolas ansamblis ieguva 3. pakāpes diplomu! Paldies skolotājām un visām ansambļa dalībniecēm par ieguldīto laiku, darbu un mīlestību gan pret dziesmu, gan Madlienas vidusskolu!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)