Baltā galdauta svētki 2019
08.05.2019.

Baltā galdauta svētki Madlienas vidusskolā notika piektdien, 3. maijā. Pasākuma mērķis jau otro gadu ir kopības un latviskās identitātes sajūtas radīšana skolā, svinot valstiskas nozīmes svētkus un veicot labus darbus. Kā allaž, svētku ieskaņā vienojāmies valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” dziedājumā. Muzikālo pavadījumu himnas skanējumam jau vairākus gadus nodrošina instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki skolotāja Anda Bičevska vadībā. Pasākuma dalībnieki ar interesi ieklausījās arī skolas direktora uzrunā, kura apliecināja, kāpēc šodien esam pulcējušies kopā: „Lai tāpat kā visā Latvijā svinētu mūsu valsts otro dzimšanas dienu – 4. maiju, to dienu, kura pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā ļāva atkal sajust mūsu tautas nacionālo brīvību, spēcīgu pašapziņu un vienotību.”

Svētku svinīgās daļas turpinājumā piedāvājām latviskās dzīves ziņas stiprināšanu – pie mums ciemojās dziedošā un atraktīvā Kokneses folkloras kopa „Urgas” (vadītāja Ingūna Žogota), kas ar dziesmām, ar rotaļām un ar latviskām atziņām kuplināja mūsu pasākumu. Paldies viņiem! Svētkus turpinājām ar Madlienas vidusskolas kolektīva kopīga fotouzņēmuma – MVS – tapšanu skolas pagalmā, kas būs kā skaista un paliekoša vērtība no šiem latviskuma svētkiem. Neierastāk kā ikdienā šajā dienā bija klātas skolai pusdienas – kā jau paši svētki to paredz – pie baltiem galdautiem! Lielisks bija katras klases kopīgs PALDIES pavārītēm!

Praktiskajā nodarbē un labo darbu veikšanas uzdevumā skolas parkā tika uzstādīti 12 putnu būri – katrai klasei savs. Viss notika klases audzinātāju, skolas tehnisko darbinieku un vecāku vadībā. Par to liecini skaistie klašu fotouzņēmumi pirms un pēc būrīšu uzstādīšanas. Paldies visiem par piedalīšanos Baltā galdauta svētkos!

Baltā galdauta svētki
08.05.2018.

Balts galdauts latvietim ir pašapziņas, piederības un lepnuma simbols, tā ir brīvības un saimes sajūta. Šogad sanācām kopā arī mēs – Madlienas vidusskolas skolēni un pedagogi – 3. maija pēcpusdienā, lai svinētu šo dienu, lai būtu kopā un sajustu vienotību, pieminot Latvijas simtgadi un 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu par tēmu „Latvju godi”, piedalījās atraktīvajā pasākuma norisē, minot mīklas un izpildot dažādus uzdevumus, kā arī svētku galdam visi bija sarūpējuši latvisku cienastu. Svarīgākā atziņa, ko šie svētki audzina un māca, – katram sajusties piederīgam latviešu tautai un apzināties, ko pa īstam nozīmē – būt brīviem un vienmēr pateicīgiem, ka varam dzīvot brīvā Latvijā!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)