Biznesa spēles Valmierā
29.02.2016.

22. februārī projekta „Esi līderis” jaunieši no 10. un 11. klases piedalījās biznesa spēļu konkursā „Ceļš uz bagātību” Valmierā. Trīs komandas no mūsu skolas izstrādāja stratēģiju un plānoja saimniecisko darbību karpu audzēšanas biznesā, ņemot vērā dotos nosacījumus un organizatoru sniegtos norādījumus. Pēc 2 stundu intensīva darba komandas analizēja savu saimniecisko darbību – vai tā ir nesusi peļņu vai zaudējumus, kādas kļūdas tika pieļautas, un kāds tomēr bija vispareizākais risinājums. 11. klases meitenes Sintija, Airita un Agate no komandas „Lieliskais trio” secina, ka šī simulācijas spēle viņām bija jauna un noderīga pieredze. Pārējie spēļu dalībnieki atzīst, ka nākamgad atkal izmantos iespēju piedalīties biznesa simulācijas spēlē.

LENOVO-PC - WIN_20160222_112835

LENOVO-PC - WIN_20160222_150049

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)