Mīklu konkurss „Darbosimies kopā”
26.04.2017.

19. aprīlī sākumskolas skolēniem norisinājās mīklu konkurss „Darbosimies kopā”. Katrā klasē bērni tika sadalīti komandās, kur katrai komandai bija kopīgi jāatmin četras dažādas mīklas- par putniem, ziediem, upēm u.c. . Pirmais mīklu uzdevums bija burtu juceklī atrast vārdus, otrais uzdevums bija sajaukušos burtus sakārtot pareizi un ierakstīt atbildi, trešais uzdevums bija salikt puzles attēlu, atminēt, kas tas ir un ierakstīt atbildi.

Bērniem patika darboties komandā, kopīgi rast mīklas atminējumu. Grūtāk veicās ar puzles uzdevumu, bet kopīgi darbojoties komandā uzdevums tika izpildīts.

Katra komanda ieguva pateicību par piedalīšanos un katra ieguva arī savu nomināciju – domīgākā, draudzīgākā, aktīvākā un precīzākā komanda.

Paldies visiem sākumskolas skolēniem par aktīvu darbošanos komandā, veidojot sadarbību vienam ar otru!

3. c klases skolotāja Dana Krēsliņa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)