Dāvana manai Latvijai
14.11.2017.

Dāvana manai Latvijai

Valsts svētku nedēļā Madlienas vidusskolas sākumskolas bērni izveidoja radošo darbu izstādi “Dāvanas manai Latvijai”.  Dāvana var būt arī zināšanas par savu valsti, tādēļ rīkojām viktorīnu “Mana Latvija”.

Veiksmīgākie 1. klasē- Deina Valnere, Ģirts Irbītis, Raiens Perfiševs, Patrīcija Anna Rone

2. klasē-Alise Streile, Denīze Nora Dzene, Samanta Šmate

3. klasē-Alise Žurēviča, Nellija Reveliņa, Terēza Elza Rone

4.a klasē – Nikola Markovska, Raivis Andriksons, Tija Kačanova

4.c klasē – Harijs Jānis Pluģis, Letīcija Elizabete Ekkerte, Laura Leitāne

Piektdienas koncertā sākumskolas bērni priecēs ar savu dziedāšanu un dejotprasmi.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)