Dzejas dienas Madlienas vidusskolā
02.10.2019.

Septembris ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena. Arī Madlienas vidusskolā visa mēneša garumā skolēni aktīvi pievērsās jaunradei. Tapa gan dzejoļi, gan literārās pasakas. Īpašo dzejas mēnesi noslēdza pasākums „Mans Kārlis Skalbe”.

2019. gads ir rakstnieka Kārļa Skalbes jubilejas gads. 7. novembrī viņam apritēs 140 gadi, tāpēc Dzejas dienu pasākums tika veltīts dižajam vecpiebaldzēnam. Kārlis Skalbe ir pasaku meistars, dzejnieks, skolotājs, pieredzējis politiķis un sabiedriskais darbinieks, viens no Latvijas valsts dibinātājiem, arī trimdinieks. Brīvības pieminekļa vārdi „Tēvzemei un brīvībai” ir rakstnieka Kārļa Skalbes ieteikti. Būtībā viss viņa mūžs ir bijis kā ziedojums Latvijas valstij, latviešu valodai un kultūrai.

Visu mēnesi katra klase iepazina Kārļa Skalbes personību un daiļradi. Tās iedvesmoti, skolēni veidoja priekšnesumus, ar kuriem iepazīstināja citus Dzejas dienu sarīkojumā „Mans Kārlis Skalbe”. Pasākuma programma bija ļoti daudzpusīga un interesanta. Katra klase rakstnieka daiļradi atspoguļoja citādi. Vidusskolēniem tika uzticēts sagatavot K. Skalbes dzīves gājuma aprakstu, kuru paši skolēni lasīja pasākuma gaitā, ievijot dažādos priekšnesumus. Ceturtā un piektā klase deklamēja K. Skalbes dzeju, savukārt astotā klase, rakstnieka dzejas iedvesmoti, veidoja prezentāciju par lietutiņu un lasīja savus sacerētos dzejoļus par šo tēmu. Skolēni radoši atspoguļoja arī rakstnieka literārās pasakas. Devītā klase izspēlēja visiem iemīļoto „Pasaku par vērdiņu”, sestā klase prezentēja pasaku „Meža māte”, iesaistot pašu sarakstīto dzeju, turpretim septītā klase dejā ietērpa Kārļa Skalbes pasaku „Garā pupa”. Īpašu noskaņu pasākumā radīja muzikālie priekšnesumi. Skolēni izpildīja Jāņa Lūsēna dziesmas „Gājēji” un „Kristāla meitiņa” ar Kārļa Skalbes vārdiem. Līdztekus priekšnesumiem varēja apskatīt vidusskolēnu sagatavoto prezentāciju ar zīmīgām Kārļa Skalbes ģimenes fotogrāfijām. Skolēniem skatītāju rindās bija uzdevums uzrakstīt rakstnieka CV uz iepriekš sagatavotām darba lapām. Visi piedalījās pasākuma tapšanā. Paši skolēni radīja sev skaistus svētkus, iepazīstot latviešu literatūras sapņotāju un klusuma burvi. Šis Dzejas dienu pasākums „Mans Kārlis Skalbe” atklāja rakstnieka daiļrades nokrāsu un vēstījumu – vairot pasaulē labo un saskatīt cilvēcīgo!

Justīne Linde

Dzejas dienas pasākums 1.–5. klašu skolēniem
01.10.2018.

Septembris visā Latvijā ir dzejas mēnesis, kad notiek tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, kad skolas bērni nopietnāk pievēršas kāda autora daiļradei, lasa dzeju, sacer paši.

27. septembrī Madlienas vidusskolā notika Dzejas dienu pasākums. 7. klases skolniece Undīne Dzene iepazīstināja ar septembra jubilāri Inesi Zanderi. Kopīgi tika atvērta viņas dzejoļu grāmata „Iekšiņa un āriņa”. Skolēni ieklausījās savu vienaudžu dzejoļu deklamācijā, lasīja pašu sacerētās rindas.

Grāmata „Iekšiņa un āriņa” ir izdota 2002. gadā, saņēmusi vairākas literārās un grāmatu mākslas balvas, pēc šī krājuma veidots iestudējums Jaunajā Rīgas teātrī, ir izdots disks ar ierunātiem I. Zanderes dzejoļiem, daudzus priecē dziesmas ar dzejnieces vārdiem.

5. klases meitenes Nikola Markovska un Letīcija Elizabete Ekkerte nodziedāja dziesmu „Tu lasi” ar I. Zanderes vārdiem. Harijs Jānis Pluģis, Letīcija Elizabete Ekkerte, Nikola Markovska un Sofija Rudņika iepazīstināja ar saviem sacerētajiem dzejoļiem un tēlojumiem par rudeni. Līga Irbīte un Marta Kļaviņa (1.kl.), Megija Cinīte (2.kl.), Daniela Traine (3.kl.), Renārs Biezbārdis un Terēza Elza Rone (4.kl.), Harijs Jānis Pluģis (5.kl.) deklamēja dažādus I. Zanderes dzejoļus. 5. klases skolēni Letīcija Elizabete Ekkerte, Harijs Jānis Pluģis un Laura Leitāne veidoja paši savus burtu dzejoļus.

I. Zandere ir brīnišķīgo septiņu dažādu Lupatiņu dzīves epizožu atainotāja. Elizabete Mača (1.kl.), Patrīcija Anna Rone (2.kl.), Alise Streile (3.kl.), Alise Žurēviča (4.kl.) un Kristīne Povha (5.kl.) skatītājus iepazīstināja ar audumu bērniņiem – Zeķīti, Lakatiņu, Cimdiņu, Spilventiņu un gudro Kaķi.

Noslēgumā Lupatiņu vecmāmiņa (Edīte Lase) pastāstīja, kā bērnībā no rotaļām ar nelielām lupatiņām līdz pat šai dienai turpina ar tām spēlēties, darinot visskaistākos tērpus, un aicināja arī skolēnus to izmēģināt.

Dzejas dienu noskaņās pārējo klašu skolēni sacerēja jaukus dzejolīšus un pārdomu darbus par rudeni. Dzeja – tā ir dvēseles atklāsme un sirds vārdi. Lai septembris iedvesmo rakstīt dzeju arī visa gada garumā!

Dzejas dienas
06.10.2017.

Septembrī skolā, kā visā Latvijā, tika atzīmētas Dzejas dienas. 1. – 4. klašu skolēni zīmēja dzejoļu ilustrācijas, 5.- 9. klašu skolēni paši kļuva par jaunajiem dzejniekiem un sacerēja dzejoļus par sev tuvām tēmām. Labākie darbi tika skaisti noformēti un izstādīti 1. stāva gaitenī.

Literatūras stundās īpaši tika pieminēts dzejnieks Eduards Veidenbaums, kuram šogad svinam 150. jubileju.

Dzejas dienas
02.10.2016.

29. septembrī skolā notika Dzejas dienu pasākums, veltīts Aleksandra Čaka 115. dzimšanas dienai, kurā aktīvi iesaistījās 8.–12. klašu skolēni. Katrai klasei bija uzdevums izcept cepumus, izmantojot A. Čaka recepšu grāmatu, un sagatavot priekšnesumu. Pasākumu vadīja 11. klases skolēni – Anna Stauža un Mārtiņš Strazdiņš. Viņi iepazīstināja ar rakstnieka dzīvi un darbiem. 8. klase deklamēja A. Čaka dzejoli „Saldējums”, 9. klase – iepazīstināja ar fragmentu no „Umurkumura”. 10. klase bija sagatavojusi interesantu video prezentāciju par auzu pārslu cepumu pagatavošanu. Ar saksofona jauko skanējumu priecēja 10. klases skolnieki Henrijs Augšpuls un Jānis Mežapuķe, bet 11. klase skolniece Estere Ozoliņa – ar sirsnīgo un skanīgo dziedāšanu, ko pavadīja Evija Korovacka. 12. klasei bija teatrāls iestudējums „Viss par godu Čakam”. Paldies latviešu valodas skolotājām Silvijai Tutānei, Zintai Saulītei, Vijai Jēkabsonei, kā arī klašu audzinātājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties pasākumam!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)