Dzimtās valodas stunda
21.02.2012.

Mana dzimtā valoda- visskaistākā.
Tā smejas! Tā raud! Tā dzīvo!
Mana dzimtā valoda- kā bērns.
Tā jālolo, tā jāsaudzē, tā jāsargā!
Mana dzimtā valoda- mans lepnums.
To mīlu, to mācos, to cienu!
(R. Klētniece.)

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. 21. februāris par Starptautisko dzimtās valodas dienu tika pasludināts 1999.gada17. novembrī Parīzē UNESCO konferencē. Šīs dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Arī Latvijā šīs dienas atzīmēšana ir kļuvusi par tradīciju.

27. februārī vidusskolēni tiek aicināti uz Dzimtās valodas stundu.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)