Eiropas paklājs

Projekts “Eiropas paklājs”

Biedrības AEGEE-Ogre iniciatīvas projekts “Eiropas paklājs” pilnveido izpratni par Eiropu un tās kultūras dažādībām Suntažu un Madlienas vidusskolā. No šī gada marta līdz maija mēnesim Suntažu un Madlienas vidusskolās viesojas jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, iepazīstinot skolēnus ar viņu pārstāvēto valstu kultūru un valodu daudzveidību, kultūras atšķirībām u.c., tādējādi pilnveidojot skolēnu izpratni par Eiropu kopumā,…