Drošības stunda Madlienas vidusskolā
29.09.2016.

Tikko aizvadīta skolēnu Drošības nedēļa visā Latvijā. Arī Madlienas vidusskolā 27. septembrī tika organizēta ikgadējā apmācība par elektrodrošības ievērošanu kā skolā, tā arī ārpus tās. Lekcija notika visu vecumposmu (1.-5. un 6.-12. klases) skolēniem. AS “Sadales tīkls” Pierīgas ekspluatācijas daļas Ogres nodaļas meistars Artūrs Šmats jau vairākus gadus laipni atbalsta savu dzimto skolu- Madlienas vidusskolu un profesionāli vada šo tikšanos. Lekcijā bērni tiek iepazīstināti ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem elektrodrošības jautājumiem, kā arī par bīstamību un sekām, kas sagaidāmas elektrodrošības noteikumu un aizliegumu neievērošanas gadījumā. Tikšanās laikā bērniem bija unikāla iespēja pie skolas kaut nedaudz, bet aplūkot AS „Sadales tīkls” ekspluatācijas daļas operatīvā dienesta transportu, kā arī vērot darbinieku profesionālos paraugdemonstrējumus. Skola saka mīļu paldies par Drošības stundu, kā arī dāvinātajiem informatīvajiem materiāliem, kas palīdzēs attiecīgās mācību stundās nostiprināt šīsdienas lekcijā iegūtās zināšanas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)